Sanktuarium

Sanktuarium w Loretto to miejsce pełne duchowości Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej polegającej na szczególnym kulcie Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej, przeżywającej każdą chwilę w łączności z Bogiem. Oddając cześć Matce Słowa Wcielonego, siostry głoszą Jej chwałę oraz naśladują cichość, pokorę i stałą gotowość pełnienia woli Bożej, całkowitego oddania się służbie Kościołowi i bliźnim.

W maju 1928 roku Założyciel Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej ksiądz Ignacy Kłopotowski dokonał zakupu 130-hektarowego majątku Zenówka, któremu nadał nazwę „Loretto”, a już 22 czerwca tego samego roku otrzymał zezwolenie Kurii Metropolitalnej Warszawskiej na zamieszkanie w Loretto sióstr i otwarcie kaplicy.

09.09.2018 r. POBŁOGOSŁAWIENIE NOWEJ ŚWIĄTYNI W LORETTO

Zaproszenie na Uroczystość odpustową do Loretto

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

8.00 – 12.30                Witanie i przyjmowanie pielgrzymów   

8.00      Msza święta w Sanktuarium                                                                                                                      

9.00      Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP                                                  

9.30       Różaniec   prowadzenie Rodzina Loretańska

10.00    Przywitanie przybyłych grup – Kustosz Sanktuarium s. Rafaela Dobrut CSL

10.10    „90 lat Loretto” –  prezentacja historii Sanktuarium – materiał filmowy

10:45    Uwielbienie z Maryją – Wspólnota Guadalupe z Lublina                               

11:25    Wylosowanie nagrody głównej Konkursu fantowego

11.35     Konferencja formacyjna – o. Albert Oksiędzki OSPPE              

Anioł Pański

12.30    Przekazanie nagrody głównej w Konkursie fantowym

13.00   Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem
Ks. bp. Romualda Kamińskiego – Biskupa warszawsko
-praskiego z pobłogosławieniem  nowego  kościoła

15.00    Wystawienie Najświętszego Sakramentu w  nowym kościele
Koronka do Bożego Miłosierdzia z rozważaniami prowadzonymi
przez Siostry Benedyktynki Samarytanki z Niegowa

Czas na posiłek                                                                                     

16.00    Msza święta w nowym kościele, przewodniczenie o. Piotr Budrewicz SSCC                

17.30     Nieszpory i Anioł Pański                

Dronem nad Sanktuarium w Loretto i innymi kościołami w okolicy

Materiał udostępniony przez Jakubowski STUDIO.

Najnowsze zdjęcia z budowy nowej świątyni

CO AKTUALNIE DZIEJE SIĘ ZA OGRODZENIEM BUDOWY NOWEJ ŚWIĄTYNI
Przyjeżdżających do Loretto ciekawi są  co dzieje się za bramą przed budującym się kościołem….
Oprócz zmian we wnętrzu zmienia się też teren wokół kościoła.
A my wzmocnijmy modlitwę, aby Matka Boża opiekowała się sponsorami, pracownikami i wszystkimi którzy przyczyniają się do powstawania tak pięknego dzieła!
Upraszając tak potrzebne zdrowie i łaskę wiary.
Każdy może przez modlitwę i ofiarę stać się budowniczym kościoła.
Każdy na własną miarę.

Główny sponsor budowy nowej świątyni

EBEJOT to przedsiębiorstwo inwestycyjno-budowlane działające na warszawskim rynku budownictwa mieszkaniowego. Budowa Świątyni w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto k. Wyszkowa jest prawdziwą wizytówką firmy, która jest jednocześnie głównym sponsorem i realizatorem tej inwestycji. Serdeczne Bóg zapłać dla właścicieli firmy i jej pracowników.

fotorelacja z uroczystości z dnia 21.11.2016 r.

Serdeczne podziękowania budowniczym nowej świątyni w Loretto

Reportaż o Loretto cz. I

Reportaż o Loretto cz. II

Oaza dla rodzin

W Loretto powstaje Loretańskie Centrum Rodziny ”Domus Sancta”

Piotr Czartoryski-Sziler

Z daleka widać wieżę budującego się kościoła, słychać, jak robotnicy ocieplają i okładają kamieniem bryłę. Wjeżdżamy do Loretto, duchowej oazy, gdzie każdy pielgrzym może wzmocnić siły u stóp cudownej figury Pani Loretańskiej i doznać szczególnych łask przez wstawiennictwo bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego.

Co roku przybywa tu na rekolekcje tysiące osób, wśród nich liczne rodziny, małżonkowie przeżywający trudności lub niemogący mieć dzieci, anonimowi alkoholicy i osoby borykające się z kłopotami materialnymi. Wszyscy oni śpieszą, by pokłonić się Matce Bożej Loretańskiej i wypraszać u Niej przemianę życia. Nigdy się nie zawodzą, świadczą o tym kartki z podziękowaniami za otrzymane łaski, które później dostają siostry loretanki.

Siostry nie mogą niestety przyjąć u siebie tylu pielgrzymów, ilu by chciały, gdyż nie mają na to warunków. Niewielki kościół nie jest w stanie pomieścić wszystkich na Mszach Świętych, brakuje również miejsc noclegowych. Sytuację tę ma zmienić budowa nowej świątyni i generalny remont Domu Pielgrzyma oraz dużej kuchni ze stołówką. Mimo iż prace wyraźnie posuwają się do przodu, potrzeba jeszcze wielu środków na dokończenie tej wielkiej inwestycji.

Matka Boża Loretańska

Bł. ks. Ignacy Kłopotowski

Kalendarium historyczne

Porządek Mszy św. i nabożeństw

Miejsca modlitwy

Sakramenty w Sanktuarium

Odpusty

Kustosz – Siostry Loretanki

Duszpasterze

Plan Sanktuarium

Ogólnopolski Szlak Kaplic Loretańskich