AKTUALNOŚCI

ALLELUJA! CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

“Wspaniała uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego zawiera wiele dla nas zbawiennych nauk, a przede wszystkim przypomina nam tę najważniejszą prawdę, że kiedy Zbawiciel nasz zmartwychwstał i swym  zmartwychwstaniem stwierdził wszystkie prawdy, których nauczał, to i my również wszyscy zmartwychwstaniemy do lepszego życia na tamtym świecie. Lecz, aby to lepsze życie w Niebie uzyskać, musimy na ziemi powstać z grzechów swoich i świątobliwie, cnotliwie postępować.

Taki pobożny żywot na ziemi wśród zgorszeń i zepsucia ogólnego, jest ciężki, trudny, prawie niemożliwy. Niejeden na podobieństwo cnotliwych i pobożnych niewiast, w Ewangelii wskazanych, martwi się i frasuje, czy się zbawi i uświęci, mówiąc Któż odwali kamień grobowy od drzwi grobowych ogólnego zepsucia i zgnilizny grzechowej.

Oto łaska Boża, którą nam na Krzyżu wysłużył Zbawiciel, jak anioł Boży, nas wesprze i wspomoże a tą łaską Bożą wzmocnieni, znajdziemy na duszy swej szatę białą – i tą łaską Bożą wciąż prowadzeni i pouczani, znajdziemy Jezusa w Niebie.

Tak nam mówi Kościół Święty, który się raduje teraz z tryumfu Zbawiciela naszego, nas podnosi i zachęca do męstwa w walce o duszę, drogą Krwią Zbawiciela odkupioną.”

Bł. Ignacy Kłopotowski 1923 r.

REKOLEKCJE DLA DZIEWCZĄT

Wakacyjne rekolekcje w górach

24-29 czerwca 2019

Żegiestów – Krynica – Muszyna

ANIELSKI PIKNIK RODZINNY

Spotkanie Czytelników “Anioła Stróża”

Sobota 8 czerwca 2019

Loretto

XI Pielgrzymka Czytelników Miesięcznika "Różaniec", Członków Rodziny Loretańskiej i wszystkich modlących się na różańcu
18 maja 2019 w Loretto

HASŁO: "Maryja Mistrzynią życia w Duchu Świętym".

Rekolekcje Loretańskie 24-26 maja 2019
Radość życia w przemijaniu. Zaakceptuj swój wiek.

Jak radośnie i twórczo przeżywać swój podeszły wiek.

Mianowanie Siostry Łucji Anieni Wojdyno loretanki i Powstańca Warszawskiego na kapitana

Dnia 4-go lutego 2019 roku w Loretto Siostrze Łucji przyznano stopień kapitana za zasługi poniesione w obronie Niepodległości Państwa Polskiego

Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca

Od 1-go grudnia 2018 rozpoczynamy w Loretto pięciomiesięczne przygotowanie do zawierzenia się Niepokalanemu Sercu Maryi poprzez udział w comiesięcznych nabożeństwach pierwszosobotnich ku czci Niepokalanego Serca Maryi.

Uroczystości odpustowe 2018

9 września 2018 roku podczas dorocznego odpustu w Loretto ku czci Matki Bożej Loretańskiej pobłogosławiona została nowa świątynia.

Rozmowa z siostrami loretankami w telewizji internetowej Diecezji Warszawsko-Praskiej Salve TV.

CUDA LORETTO

Link:

http://www.salvetv.pl/multimedia/wywiad/7685/moc-blogoslawienstw-uzdrowienia-i-matka-boza-cuda-loretto