Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi,

I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś, Maryjo…

Oto ja Służebnica Pańska,

Niech mi się stanie według słowa twego.

Zdrowaś, Maryjo…

A Słowo Ciałem się stało,

I zamieszkało między nami.

Zdrowaś, Maryjo…

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

 

Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy przez zwiastowanie anielskie wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,

A światłość wiekuista niechaj im świeci.

Niech odpoczywają w pokoju.

 

Amen.