Czuwania nocne

Czuwania nocne Rodziny Loretańskiej to propozycja dla każdego, kto pragnie spędzić czas na nocnej modlitwie i adorcji Chrystusa Eucharystycznego w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej przy sarkofagu bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego.

Są one także czasem wspólnego spotkania przy stole, rozmowy, dzielenia się i budowania wspólnoty. Dają okazję do wysłuchania konferencji formacyjnej i uważniejszego wsłuchiwania się w Słowo Boże.

Czuwania rozpoczynają się o godzinie 19.00, a kończą o godzinie 5.00.

19.00 Zawiązanie wspólnoty

20.00 Konferencja formacyjna

21.00 Ropoczęcie adoracji (możliwość spowiedzi świętej)

24.00 Eucharystia

1.00  Agapa

2.00 Ciąg dalszy adoracji (Liturgia Godzin, różniec, droga krzyżowa)

4.30 Godzinki

5.00 Zakończenie adoracji

Podczas każdego czuwania o godz. 24.00 jest sprawowana Eucharystia w intencjach członków Rodziny Loretańskiej. Zachęcamy do jak najliczniejszego udziału w nocnym czuwaniu w Loretto.  Poniżej podajemy terminy naszych czuwań w 2019 roku.

Tematy czuwań w 2019 roku

W 20-tą rocznicę powstania Rodziny Loretańskiej pragniemy wraz z Maryją wyśpiewać „Magnificat”.

„W Magnificat, hymnie prawdziwie teologicznym, wypowiedziane jest przez Maryję doświadczenie Boga, jakie stało się Jej udziałem, Boga nie tylko Wszechmogącego, dla którego nie ma nic niemożliwego (…), lecz również Miłosiernego, dobrego i wiernego wobec każdego człowieka.”

Św. Jan Paweł II

Propozycje rozważania i przemodlenia treści, a nade wszystko spotkania się z Bogiem Żywym na czuwaniu i Matką Syna Bożego, by wraz z Nią dziękować i uwielbić Boga- Zbawiciela.

Styczeń:        Uwielbić Pana Boga z Najświętszą Maryją Panną.

Luty:              Radować się w Bogu- Zbawcy wraz z Maryją.

Marzec:         Stawać w uniżeniu przed obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

Kwiecień:      Służyć z pokorą na wzór Najświętszej Dziewicy.

Maj:               Błogosławić Boga za Niepokalaną Dziewicę i oddawać Jej cześć.

Czerwiec:      Dziękować Panu za wielkie rzeczy, które czyni przez Maryję.

Lipiec:           Na Adoracji przed Trzykroć Świętym Bogiem wraz z Panią Loretańską.

Sierpień:       Sławić Boże Miłosierdzie razem z Matką Syna Bożego.

Wrzesień:     Z bojaźnią czcić Boga i Jego Słowo na wzór Oblubienicy Ducha Świętego.

Październik:  Bezgranicznie ufać Panu Bogu, jak czyniła to Służebnica Pańska.

Listopad:       Żyć według Bożego zamysłu miłości jak uczy nas tego Najpokorniejsza, Najczulsza Matka Pana.

Grudzień:      Z Maryją przyjąć Najwyższego Władcę.

Terminy czuwań w 2019 roku

5/6 stycznia

9/10 lutego

9/10 marca

13/14 kwietnia

30 kwietnia/1 maja

8/9 czerwca

13/14 lipca

10/11 sierpnia

31 sierpnia/1 września

12/13 października

9/10 listopada

14/15 grudnia