DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Charytatywne Dzieło Miłości im. ks. Ignacego Kłopotowskiego

Życie ludzkie w swym pięknie i dynamizmie nieuchronnie zmierza ku schyłkowi. Niestety dla niektórych osób jest to czas znacznego pogorszenia zdrowia., a konieczność stałej opieki nad osobą chorą , poświęcenie nieustannej uwagi i cierpliwej służby bywa dla rodziny i najbliższych wyzwaniem, któremu nie są w stanie podołać. Dlatego też w wielu przypadkach nieodzowne jest umieszczenie chorego w specjalistycznym ośrodku opiekuńczym, który zapewni zaspokojenie podstawowych jego potrzeb, profesjonalną opiekę i bezpieczeństwo.

O NAS

Loretto, 2016-06-02 Sanktuarium Matki Bo¿ej Loretañskiej Zgromadzenie Sióstr Loretanek reporta¿ Karolina GoŸdziewska. N/z

Nasz Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla kobiet w podeszłym wieku i somatycznie chorych. Naszym zadaniem jest zapewnienie mieszkankom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych. Nasze mieszkanki otoczone są opieką sióstr loretanek oraz personelu świeckiego. Zapewniamy stałą opiekę lekarską i leczenie farmakologiczne. Dla poprawy kondycji prowadzone są zajęcia wspierające i podtrzymujące w specjalistycznych gabinetach. Na terenie obiektu znajduje się kaplica, w której codziennie odprawiana jest Msza św.

NASZA SPECJALIZACJA

SPECJALIZACJA

Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla kobiet w wieku 65+  i somatycznie chorych. Specjalizujemy się w opiece pielęgnacyjnej osób z chorobą Alzheimera. Aktualnie problem osób dotkniętych tą chorobą urasta do rangi ogólnospołecznej. Osoby w zaawansowanym stadium choroby, nie posiadające odpowiedniej i stałej opieki, stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia własnego oraz najbliższego otoczenia. Koniecznością staje się profesjonalna opieka w specjalistycznych ośrodkach opiekuńczych, oparta na znajomości przebiegu choroby i jej objawów, a przede wszystkim zastosowanie odpowiedniej metody leczenia.

Więcej informacji na stronie Domu Pomocy Społecznej :

http://www.dpsloretanki.pl

KONTAKT

Loretto, 2016-06-02 Sanktuarium Matki Bo¿ej Loretañskiej Zgromadzenie Sióstr Loretanek reporta¿ Karolina GoŸdziewska. N/z

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

CHARYTATYWNE DZIEŁO MIŁOŚCI

im. ks. Ignacego Kłopotowskiego

DYREKTOR:

s. Filomena

Bogusława Czyrka

ADRES:

Loretto 1

07-202 Wyszków

ADRES e-mail:

dps.loretto@wp.pl

TELEFON:

+48 29 / 596 66 31

NR KONTA:

BANK PEKAO S.A.

Oddział w Wyszkowie

59 1240 5631 1111 0000 5088 8889

POKOJE

W Domu Pomocy Społecznej znajdują się 33 pokoje o metrażu ok. 15 m 2 każdy, w tym: 29 pokoi dwuosobowych i 4 pokoje jednoosobowe. Wszystkie pokoje z pełnym węzłem sanitarnym (prysznic, umywalka i WC). Pokoje urządzone są w klimacie domowej atmosfery. W pokojach znajdują się łóżka, szafy, toaletki, półki ścienne, fotel, stolik z krzesłami.

SALA ZAJĘCIOWA

Sala zajęciowa jest dość obszerna i widna, przeznaczona jest na odpoczynek i relaks. Wyposażona jest w wygodne fotele i  sprzęt multimedialny.

KORYTARZ

Miejsce to sąsiaduje bezpośrednio ze stołówką. Jest wiec gdzie poczekać na posiłek. Na ścianie widnieje obraz Założyciela Zgromadzenia, a jednocześnie patrona Domu Pomocy Społecznej, a przy wejściu wita figura Matki Bożej.

GABINET LEKARSKI

W gabinecie lekarskim przyjmowani są pacjentki 2 razy w tygodniu.

GABINET ZABIEGOWY

W gabinecie przechowywane są leki pensjonariuszek. Na leki przeznaczona jest zamykana szafa oraz na niektóre lodówka.

SALE DO REHABILITACJI

Na terenie obiektu znajdują się dwa gabinety rehabilitacyjne bardzo dobrze wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Między innymi w gabinetach znajdują się: bieżnia, łózko do masażu, drabinki, urządzenia do ćwiczeń.

STOŁÓWKA

Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej, które mogą samodzielnie chodzić lub poruszają się na wózkach spożywają posiłki w stołówce, która przystosowana jest do osób chorych. Posiłki podawane są przez kelnerki.

KUCHNIA

Dom Pomocy Społecznej korzysta z usługi cateringowej, więc w kuchni następuje rozdzielanie dań oraz przygotowywane są proste posiłki.

ŁAZIENKA Z WANNĄ

W obiekcie znajduje się jedna łazienka z wanną, która przystosowana jest do mycia niepełnosprawnych chorych. Każda mieszkanka Domu Pomocy Społecznej korzysta z niej przynajmniej raz w tygodniu.

KAPLICA

Raz w ciągu dnia w kaplicy odbywa się Msza św. odprawiana specjalnie dla pensjonariuszek i ich rodzin.

PERSONEL

Loretto, 2016-06-02 Sanktuarium Matki Bo¿ej Loretañskiej Zgromadzenie Sióstr Loretanek reporta¿ Karolina GoŸdziewska. N/z

Siostry loretanki zarządzające Domem Pomocy Społecznej, nie tyle prowadzą, ale głównie czynnie włączają się w opiekę nad chorymi wykorzystując swoją profesjonalną wiedzę oraz kierując się miłosierdziem i miłością do bliźniego.

LEKARZ:

przyjmuje 2 razy w tygodniu

PERSONEL DZIENNEJ ZMIANY:

2 pielęgniarki
2 rehabilitantki
6 opiekunek
1 osoba sprzątająca
1 praczka
1 pomoc kuchenna

PRZYJĘCIE OSOBY

opieka

WARUNKI PRZYJĘCIA

FORMULARZ REZERWACYJNY