Harmonogram budowy Świątyni ku czci Matki Bożej Loretańskiej

ROK 2013

26 kwietnia

Do Starosty Wyszkowskiego złożono projekt razem z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę kościoła w Loretto.

13 maja

Uzyskano pozwolenie na budowę. Numer Decyzji 252/2013.

7 czerwca

Decyzja stała się prawomocna.

29 lipca

Przeprowadzenie działań i robót przygotowawczych na terenie budowy.

wrzesień

Teren budowy został ogrodzony ( z bramą wjazdową i furtką) prace budowlane wstrzymano na okres zimowy.

ROK 2014

31 marca

Ekipa budowlana weszła na teren budowy.

7 kwietnia

Przeprowadzenie robót ziemnych.

14 kwietnia

Wykonanie fundamentów pod kościół i wieżę oraz plebanię z łącznikiem

28 kwietnia

Murowanie ścian nośnych, schodów i kominów kościoła, wieży, plebani z łącznikiem. Zadaszenie plebanii.

7 września

Odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego, która powiązana była z dorocznym odpustem. Zbiegła się z rocznicą śmierci ks. Ignacego Kłopotowskiego. Głównym celebransem  był ks. abp Henryk Hoser. Obecni Dobrodzieje fundatorzy świątyni, przedstawiciele kurii, duchowieństwa,  władze miasta, siostry  i licznie zebrani pielgrzymi.

październik

Wykonanie płyty stropowej kościoła i wieży.

listopad

Zdjęto odeskowanie ze stropów kościoła.

Na koniec listopada roboty przerwano na okres zimy.

ROK 2015

kwiecień

Wykonanie sanitarnych sieci zewnętrznych oraz ich przyłączy.

kwiecień

Wykonanie wewnętrznych instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku plebanii

kwiecień

Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej budynku plebanii

kwiecień

Ocieplenie i elewacja budynku plebanii

maj

Wykonanie więźby dachów kościoła, wieży i łącznika. Pokrycie dachów, odgromienie i orynnowanie obiektów

maj/lipiec

Wykonywano odwierty na  tzw. kolektory pionowe dolnego zasilania ogrzewania kościoła. Wykonawcą jest firma PPHU AQUA CENTRUM Leszek Faliński.

maj/sierpień

Krycie dachu kościoła dachówką.

lipiec

Na budowę weszła firma ILKAM  rozpoczęły się roboty kamieniarskie na elewacji kościoła.

lipiec

Podbudowa dróg pod podjazdy, parkingi i zjazdy

sierpień

Montowano rusztowania oraz rozpoczęto wykonywanie wodociągu zewnętrznego na potrzeby CWU i hydrantów ppoż.

29 lipca

Wykonanie zewnętrznej sieci elektrycznej

listopad/grudzień

Przez całą zimę  dzięki łasce Bożej i przyjaznej aurze na budowie obecni byli kamieniarze (z małą przerwą świąteczną).

ROK 2016

styczeń

W kościele zakończono montaż okien.

luty

Zakończono całkowicie elewację kamienną na budynku kościoła za wyjątkiem elewacji wejściowej. Wykonano częściowo ozdobne obróbki z kamienia wokół drzwi wejściowych.

Elewacja budynku wykonana jest z dwóch kamieni. Pierwszy kamień to chiński granit „Yellow Rock” montowany jako pierwsza warstwa od dołu. Charakteryzuje się on małą nasiąkliwością, co w strefie cokołowej jest bardzo istotne z uwagi na estetykę. Na pozostałej elewacji montowany jest bułgarski wapień „VRATZA” – z tego kamienia wykonano kilka obiektów sakralnych ( m.in. część elewacji w Łagiewnikach). Elewacja jest wykonywana w technologii „suchego montażu” z użyciem elementów kotwiących kamień ze stali nierdzewnej. Ta technologia pozwala na swobodne oddychanie elewacji całego budynku co znacznie polepsza walory użytkowe obiektu

luty

Rozpoczęto prace instalacyjne wod-kan oraz CO podłogowe i grzejnikowe. Wykonawca pan Leszek Faliński  Firma PPHU Aqua Centrum.

19 maja

Zrobiono próbny montaż tympanonu wzoru rzeźby wykonanego ze styropianu. Rzeźba ma być wykonana z kamienia. Wykonawcą rzeźby jest p. Ryszard Bizon z Wrocławia.

czerwiec

Rozpoczęto montaż rusztowań wokół wieży w celu inicjacji robót elewacyjnych.

listopad

Trwają też prace związane z wykonywaniem obróbek blacharskich na dachu i montaż żaluzji w otworach okiennych dzwonnicy-wieży.

listopad

Rozpoczęto prace przy konstrukcji stalowej wieży.

grudzień

Podłączono i odebrano instalację CO i CWU w budynku plebanii

ROK 2017

styczeń/luty

Dokończono montaż instalacji elektrycznych na parterze.

marzec

Wykonano instalacje elektryczne na poddaszu i zaraz po tym rozpoczęto wykonanie tynków.

maj

Zwieńczenie wieży kościelnej pokryto szkłem, a na szczycie umieszczono krzyż, a następnie zdjęto rusztowanie z wierzy.

lipiec

Rozpoczęto prace wykończeniowe wewnątrz kościoła.