Harmonogram budowy Świątyni ku czci Matki Bożej Loretańskiej

ROK 2013

26 kwietnia

Do Starosty Wyszkowskiego złożono projekt razem z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę kościoła w Loretto.

13 maja

Uzyskano pozwolenie na budowę. Numer Decyzji 252/2013.

7 czerwca

Decyzja stała się prawomocna.

29 lipca

Przeprowadzenie działań i robót przygotowawczych na terenie budowy.

wrzesień

Teren budowy został ogrodzony ( z bramą wjazdową i furtką) prace budowlane wstrzymano na okres zimowy.

ROK 2014

31 marca

Ekipa budowlana weszła na teren budowy.

7 kwietnia

Przeprowadzenie robót ziemnych.

14 kwietnia

Wykonanie fundamentów pod kościół i wieżę oraz plebanię z łącznikiem

28 kwietnia

Murowanie ścian nośnych, schodów i kominów kościoła, wieży, plebani z łącznikiem. Zadaszenie plebanii.

7 września

Odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego, która powiązana była z dorocznym odpustem. Zbiegła się z rocznicą śmierci ks. Ignacego Kłopotowskiego. Głównym celebransem  był ks. abp Henryk Hoser. Obecni Dobrodzieje fundatorzy świątyni, przedstawiciele kurii, duchowieństwa,  władze miasta, siostry  i licznie zebrani pielgrzymi.

październik

Wykonanie płyty stropowej kościoła i wieży.

listopad

Zdjęto odeskowanie ze stropów kościoła.

Na koniec listopada roboty przerwano na okres zimy.

ROK 2015

kwiecień

Wykonanie sanitarnych sieci zewnętrznych oraz ich przyłączy.

kwiecień

Wykonanie wewnętrznych instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku plebanii

kwiecień

Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej budynku plebanii

kwiecień

Ocieplenie i elewacja budynku plebanii

maj

Wykonanie więźby dachów kościoła, wieży i łącznika. Pokrycie dachów, odgromienie i orynnowanie obiektów

maj/lipiec

Wykonywano odwierty na  tzw. kolektory pionowe dolnego zasilania ogrzewania kościoła. Wykonawcą jest firma PPHU AQUA CENTRUM Leszek Faliński.

maj/sierpień

Krycie dachu kościoła dachówką.

lipiec

Na budowę weszła firma ILKAM  rozpoczęły się roboty kamieniarskie na elewacji kościoła.

lipiec

Podbudowa dróg pod podjazdy, parkingi i zjazdy

sierpień

Montowano rusztowania oraz rozpoczęto wykonywanie wodociągu zewnętrznego na potrzeby CWU i hydrantów ppoż.

29 lipca

Wykonanie zewnętrznej sieci elektrycznej

listopad/grudzień

Przez całą zimę  dzięki łasce Bożej i przyjaznej aurze na budowie obecni byli kamieniarze (z małą przerwą świąteczną).

ROK 2016

styczeń

W kościele zakończono montaż okien.

luty

Zakończono całkowicie elewację kamienną na budynku kościoła za wyjątkiem elewacji wejściowej. Wykonano częściowo ozdobne obróbki z kamienia wokół drzwi wejściowych.

Elewacja budynku wykonana jest z dwóch kamieni. Pierwszy kamień to chiński granit „Yellow Rock” montowany jako pierwsza warstwa od dołu. Charakteryzuje się on małą nasiąkliwością, co w strefie cokołowej jest bardzo istotne z uwagi na estetykę. Na pozostałej elewacji montowany jest bułgarski wapień „VRATZA” – z tego kamienia wykonano kilka obiektów sakralnych ( m.in. część elewacji w Łagiewnikach). Elewacja jest wykonywana w technologii „suchego montażu” z użyciem elementów kotwiących kamień ze stali nierdzewnej. Ta technologia pozwala na swobodne oddychanie elewacji całego budynku co znacznie polepsza walory użytkowe obiektu

luty

Rozpoczęto prace instalacyjne wod-kan oraz CO podłogowe i grzejnikowe. Wykonawca pan Leszek Faliński  Firma PPHU Aqua Centrum.

19 maja

Zrobiono próbny montaż tympanonu wzoru rzeźby wykonanego ze styropianu. Rzeźba ma być wykonana z kamienia. Wykonawcą rzeźby jest p. Ryszard Bizon z Wrocławia.

czerwiec

Rozpoczęto montaż rusztowań wokół wieży w celu inicjacji robót elewacyjnych.

listopad

Trwają też prace związane z wykonywaniem obróbek blacharskich na dachu i montaż żaluzji w otworach okiennych dzwonnicy-wieży.

listopad

Rozpoczęto prace przy konstrukcji stalowej wieży.

grudzień

Podłączono i odebrano instalację CO i CWU w budynku plebanii

ROK 2017

styczeń/luty

Dokończono montaż instalacji elektrycznych na parterze.

marzec

Wykonano instalacje elektryczne na poddaszu i zaraz po tym rozpoczęto wykonanie tynków.

maj

Zwieńczenie wieży kościelnej pokryto szkłem, a na szczycie umieszczono krzyż, a następnie zdjęto rusztowanie z wieży.

lipiec

Rozpoczęto prace wykończeniowe wewnątrz kościoła.

ROK 2018

Prace wykończeniowe w kościele.

Styczeń/luty

Sufit i górne ściany wyłożono styropianem aby zniwelować pogłos.Rozstawiono rusztowania do prac tynkarskich sufitu i po kolei poszczególnych ścian i prezbiterium.Wykonano tynki , sklepienie pomalowano w górnej części położono tynk ozdobny.

Kwiecień

Po zdjęciu rusztowań wykonano ogrzewanie podłogowe.Położono kable pod instalacje elektryczne, zasilanie urządzeń wentylacji mechanicznej , oświetlenia, urządzenia teletechniczne.

Czerwiec

Równocześnie rozpoczęto prace wokół świątyni, kładzenie kostki, wylewanie schodów przed kościołem.

Lipiec/sierpień

Otynkowanie budynku plebanii

Wykańczanie obróbek kamiennych drzwi wejściowych

Wykonano obróbkę rozety na frontonie od wewnątrz kościoła

Zamontowano drewniane elementy pergoli

Zamontowano krzyż na kościele 06.08.2018

Zamontowano drzwi ozdobne

Wyłożono kamieniem prezbiterium

Wyłożono pytkami łazienkę, schody na wieżę, i pomieszczenia techniczne

Ogrodnicy uporządkowali teren zieleni, posiano trawę.

Zamontowano i uruchomiono projektor, nagłośnienie,

23 sierpnia pierwszy raz wybiły dzwony i kuranty na wieży

31 sierpnia s. Kustoszce przekazano klucze do kościoła

04.09.2018 zamontowano mensę ołtarzową

05.08.2018 Wydano dokument Pozwolenie na Użytkowanie

Wrzesień

Trwają prace przy wykładaniu posadzki w kościele i zakrystii