Inwestycja budowy Świątyni oraz Loretańskiego Centrum Rodziny „Domus Sancta”

  • to urzeczywistnienie idei Założyciela Zgromadzenia bł. Ks. Ignacego Kłopotowskiego, który posiadłość ziemską Zenówka (obecne Loretto) nabył w 1928 roku w celu stworzenia miejsca uwielbienia Matki Bożej Loretańskiej oraz prowadzenia przez Siostry Loretanki na tym terenie apostolstwa nauczania i wychowania i działalności charytatywno-opiekuńczej;
  • to stworzenie polskiej katolickiej rodzinie, optymalnych warunków do katechezy, rekolekcji, wypoczynku i wzajemnego obcowania, w miejscu świętym sprzyjającym kontemplacji, skupieniu i rekreacji;
  • to możliwość skorzystania z nauczania wiary chrześcijańskiej, praktycznego „ćwiczenia” miłości wzajemnie w rodzinie pod kierownictwem przewodników duchowych i specjalistów, możliwość uporządkowania spraw ludzkiego sumienia na drodze Sakramentu Pokuty, przez rozmowy i doradztwo osób duchownych;
  • to budowa jednokondygnacyjnej, trzynawowej świątyni na wzór średniowiecznych kościołów włoskich, z transeptem, prezbiterium i wewnętrznym dziedzińcem oraz wolnostojącą wieżą dzwonnicy, która pomieści ok. 550 osób włącznie z miejscami na antresoli (kubatura 16 000m3);
  • to termomodernizacja wyłączonego z użytkowania budynku zamieszkania zbiorowego z lat 70 – tych i przekształcenie go w nowoczesny dom pielgrzyma dla 50 osób i dwoma pomieszczeniami do małych konferencji, odpowiadający aktualnym standardom obiektów noclegowych;
  • to termomodernizacja wyłączonego z użytkowania budynku zbiorowego żywienia z lat 70-tych i przekształcenie go w obiekt gastronomiczny dla 150 osób z częścią kawiarnianą z nowoczesnym zapleczem do przygotowywania posiłków i magazynowania żywności wraz z budową nowoczesnej kotłowni zapewniającej ciepło nowopowstałym obiektom;
  • to budowa małej architektury sakralnej: Droga Krzyżowa, Szlak Św. Rodziny, Szlak bł. Ignacego Kłopotowskiego;
  • to budowa małej architektury wypoczynkowej: ścieżka zdrowia na świeżym powietrzu z przyrządami do ćwiczeń dla seniorów, wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci, wyznaczenie trasy do nordic walking oraz narciarstwa biegowego, altany, stoły i siedziska do pracy grupowej na świeżym powietrzu (min. dla 40 osób);
  • to zagospodarowanie terenu wokół Sanktuarium i jego nowych obiektów przez rozbudowę dróg, parkingów, makroniwelację , zagospodarowanie zieleni, ogrodzenie wymagane zabezpieczeniem majątku o dużej wartości, bezpieczeństwem pobytu rodzin z małymi dziećmi oraz zorganizowanie systemu oznakowania i informacji dla odwiedzających pielgrzymów i gości;
  • to s. Zuzanna Chomka – Ekonomka Generalna Zgromadzenia tel. 604 065 343