Loretańskie rekolekcje 2018

23-25 luty 2018

Uzdrowienie zranień w osobistej historii życia.

kliknij w plakat aby powiększyć

Uzdrowienie zranień w osobistej historii życia.

Rekolekcje skierowane do poszukujących i pragnących życia pełnego a doświadczających swych wewnętrznych cierpień i ograniczeń. Zapraszamy do zanurzenia się w Słowo, które jest Słowem życia

Słowo Boże jest podobne do atomu, do ziarna. Pod Jego pozorną prostotą kryje się maksimum zdolności do przemiany człowieka i życia.

W programie rekolekcji: Eucharystia, konferencje, modlitwa Słowem Bożym, modlitwa o uzdrowienie, możliwość spowiedzi i rozmowy, spólnota. Zapewniamy noclegi i wyżywienie.

Rekolekcje prowadzą siostry loretanki i ojcowie sercanie.

Rozpoczęcie rekolekcji w piątek o godz. 18.00, zakończenie w niedziele o godz. 15.00
Prosimy o wzięcie ze soba Pisma Świętego.

16-18 marzec 2018

Zwrot ku Bogu.

kliknij w plakat aby powiększyć

Zwrot ku Bogu.

Od niewoli grzechu do wolności dzieci Bożych. Rekolekcje dla tych, którzy chcą iść we właściwym kierunku. Wciąż na nowo musimy zawracać z błędnie obranych kierunków. Wciąż na nowo musimy zwracać się do Niego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Wciąż na nowo musimy chronić nasze serca przed siłą ciążenia, która ściąga je dół, i duchowo wznosić je ku górze: w prawdzie i miłości.

Zapraszamy do głębszego spotkania z samym sobą i Bogiem w Jego Słowie, które niesie wyzwolenie.

W programie rekolekcji: Eucharystia, konferencje, modlitwa Słowem Bożym, możliwość spowiedzi i rozmowy, wspólnota. Zapewniamy noclegi i wyżywienie.

Rozpoczęcie rekolekcji w piątek o godz. 18.00, zakończenie w niedzielę o godz. 15.00.

Prosimy o wzięcie ze sobą Pisma Świętego.

1-3 maj 2018

Dialog małżeński.

kliknij w plakat aby powiększyć

Dialog małżeński.

Dialog jest sposobem uprzywilejowanym i niezbędnym, by żyć, rozwijać się i wyrażać miłość w małżeństwie i życiu rodzinnym. Wymaga on jednak długiej i mozolnej praktyki. Nawet w trudnych chwilach druga osoba nadal zaskakuje i otwierają się nowe drzwi, aby się spotkać, jakby to było po raz pierwszy. Ojciec św. Franciszek.

Pozwól się zaskoczyć. Wejdź  dialog „pod okiem Boga”, który  poprowadzą Barbara i Wojciech Gałązkowie – animatorzy Kościoła Domowego, organizatorzy Warsztatów Małżeńskich, twórczo i radośnie zaangażowani w ewangelizację rodziny oraz siostry loretanki.

W programie: konferencje, warsztaty, Eucharystia, dialog małżeński, możliwość spowiedzi. Zapewniamy noclegi i wyżywienie.

Zgłoszenia i informacje: e-mail: rekolekcjewloretto@gmail.com

Tel.: 511 219 439, 29 741 17 87

15-17 czerwiec 2018

Życie maryjne w nas.

kliknij w plakat aby powiększyć

Życie maryjne w nas.

Gdy jesteśmy zjednoczeni z Sercem Maryi, Ona włącza nas w miłość, którą żywi do każdej z trzech Osób Boskich i nam z kolei umożliwia danie odpowiedzi na nieskończoną Miłość.

W Sercu Maryi pozostaję pod wpływem Trzech Osób Boskich i Bóg może mnie tam uczynić wielkim świętym. Nie idę do Niej dlatego, że zasługuje na Jej względy, ale dlatego, że mnie kocha i chce mnie na przekór wszystkiemu zjednoczyć z Jezusem.

Pozwólmy Maryi prowadzić się do Boga. Zapraszamy na rekolekcje do  Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej.

Rozpoczęcie w piątek o 18.00, zakończenie w niedzielę o 15.00. Prosimy o wzięcie ze sobą Pisma Świętego.

Zgłoszenia i informacje: e-mail: rekolekcjewloretto@gmail.com

Tel.: 511 219 439, 29 741 17 87

24-27 sierpień 2018

Rekolekcje dla rodzin czyli „Wakacje z Maryją i rodziną”.

kliknij w plakat aby powiększyć

Rekolekcje dla rodzin czyli „Wakacje z Maryją i rodziną”.

Wakacje z Maryją i rodziną to czas dla rodzin na wspólne spotkanie z Bogiem i sobą nawzajem. Podczas  rekolekcji będziemy odnawiać i pogłębiać nasze wzajemne więzi, przypomnimy sobie dar powołania do życia w małżeństwie i rodzinie.

Proponujemy konferencje i warsztaty dla małżeństw oraz rodzin, rodzinne zajęcia rekreacyjne i wspólną modlitwę „pod okiem Maryi”. W ciszy loretańskiej przyrody będziemy wspólnie modlić się, bawić oraz słuchać i słyszeć siebie…

Podczas warsztatów  zapewniamy opiekę nad dziećmi w każdym wieku.

Przyjedź! Zaproś do swej rodziny Boga i Maryję!

Prowadzący: Beata i Wiesław Humięccy, małżeństwo z ponad 20 letnim stażem. Od kilku latach dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem  podczas rodzinnych rekolekcji. Pani Beata jest pedagogiem, edukatorem profilaktyki uzależnień oraz współautorem, absolwentką podyplomowych studiów nauk o rodzinie i realizatorem wielu programów, warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Siostry Loretanki i Ojcowie Sercanie.

Zapisy i informacje:

e-mail: rekolekcjewloretto@gmail.com

Tel.: 511 219 439,  29 741 17 87

www.loretto.pl

26-28 październik 2018

Duchowość Nazaretu od kuchni… Rekolekcje z siostrą Faustyną.

kliknij w plakat aby powiększyć

Duchowość Nazaretu od kuchni… Rekolekcje z siostrą Faustyną.

Rekolekcje dla kobiet zabieganych w codzienności w trosce o ognisko domowe.

Jak w zwyczajności codziennych, prozaicznych obowiązków zachować świeżą więź z Bogiem? Jak odkryć głębię życia z Bogiem i Maryją jednocześnie wypełniając obowiązki swego powołania?

Jak zaspokajać swe potrzeby duchowe nie lekceważąc ciała?

Zdrowe ciało w służbie ducha – z doświadczenia i przepisów loretańskich siostry Faustyny.

Radosna służba – droga Maryi.

W programie: Eucharystia, konferencje, wykłady, adoracja, wspólnota. Zapewniamy noclegi i wyżywienie.  Rozpoczęcie w piątek o godz. 18.00, zakończenie w niedzielę o godz. 15.00.

Zapisy i informacje:  rekolekcjewloretto@gmail.com

Tel.: 511 219 439, 29 741 17 87

www.loretto.pl

16-18 listopad 2018

Dialog małżeński. Uzdrowienie zranień w rodzinie.

kliknij w plakat aby powiększyć

Dialog małżeński. Uzdrowienie zranień w rodzinie.

Zapraszamy małżeństwa młode jak i z większym stażem pragnące świadomie i odpowiedzialnie przeżywać swoją więź małżeńską, a być może doświadczających trudu dialogu i wzajemnego zrozumienia. Ta droga jest darem od Boga, powołaniem i watro zawalczyć o jej jakość.

Rekolekcje mogą być pomocą w praktycznym rozwiązaniu problemów dotyczących wzajemnego zrozumienia i nakierunkowania małżonków na poszukiwanie pomocy u Jedynego Dawcy Miłości.

Podczas konferencji  przypomnimy sobie dar i łaski płynące z sakramentu małżeństwa .W trakcie warsztatów po raz kolejny będziemy uczyli się mówić tak, aby współmałżonek usłyszał oraz słuchać tak, aby mówił. Z pomocą Matki Bożej Loretańskiej to marzenie jest możliwe do spełnienia. Wystarczy modlitwa i praca a przede wszystkim wiara, nadzieja i miłość…

Część wykładową prowadzą Beata i Wiesław Humięccy – Od kilku latach dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem  podczas rekolekcji małżeńskich i rodzinnych. Pani Beata jest pedagogiem, edukatorem profilaktyki uzależnień oraz współautorem i realizatorem wielu programów, warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Rekolekcje rozpoczynamy o 18.00 w piątek, zakończenie w niedzielę ok. 15.00. Ze względu na intensywność tego czasu, nie przewidujemy udziału dzieci.

Zapisy i informacje:

e-mail: rekolekcjewloretto@gmail.com

Tel.: 511 219 439, 29 741 17 87

7-9 grudzień 2018

Żyć Eucharystią i Słowem Bożym.

kliknij w plakat aby powiększyć

Żyć Eucharystią i Słowem Bożym.

Jeżeli zaniedbamy Eucharystię, jak będziemy mogli zaradzić naszej nędzy?

Jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszy Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie cichej miłości?

Jak można rozwijać życie duchowe bez oddychania Słowem Bożym dniem i nocą?

Ten sam Jezus – żywy, prawdziwy, zmartwychwstały, który dwa tysiące lat temu objawił się uczniom  – towarzyszy w drodze także nam; także nam wyjaśnia  Pisma i także dla nas łamie chleb.

Rekolekcje dla wszystkich pragnących głębiej i z większą świadomością przeżywać  Eucharystię i spotykać się z Bogiem w Jego Słowie.

W programie: Eucharystia, konferencje, lectio divina, adoracja, wspólnota. Zapewniamy noclegi i wyżywienie.

Rozpoczęcie w piątek o godz. 18.00, zakończenie w niedziele o godz. 15.00.

Zapisy i informacje: rekolekcjewloretto@gmail.com

Tel.: 511 219 439, 29 741 17 87

www.loretto.pl

Zapisy i rezerwację miejsc prowadzi siostra Daria

telefon komórkowy 511 219 439 w godzinach 14.00- 16.00

telefon stacjonarny 29 / 741 17 87 w godzinach 9.00-16.00

e-mail: rekolekcjewloretto@gmail.com

Ofiary można kierować na poniższe konto:
 
Bank Pekao
Zgromadzenie Sióstr Loretanek w Loretto
77 1240 5631 1111 0000 5085 8592

Rekolekcje zrealizowane:

26-28 styczeń 2018

Dialog w małżeństwie.

kliknij w plakat aby powiększyć

Dialog w małżeństwie.

Podczas weekendowych rekolekcji przypomnimy sobie dar i zadanie wynikające z sakramentu małżeństwa oraz zasady budowania więzi i dialogu pomiędzy małżonkami. Zapraszamy narzeczonych i małżeństwa na spotkanie ze sobą i Panem Bogiem pod opieką Matki Bożej Loretańskiej. Zapewniamy udział w warsztatach i konferencjach. Zapewniamy noclegi i wyżywienie a przede wszystkim ciszę, niepowtarzalna atmosferę i spotkanie z Bogiem w sakramentach i drugim człowieku. Rekolekcje prowadzą siostry loretanki, ojcowie sercanie oraz Beata i Wiesław Humięccy – małżeństwo z ponad 20-letnim stażem. Od kilku lat prowadza warsztaty dla małżeństw i rodzin.

Rozpoczęcie rekolekcji o godz. 18.00 w piątek, zakończenie w niedzielę o godz. 15.00

Nie przewidujemy opieki nad dziećmi.