POLSKIE LORETTO

Święty Dom w Loreto

„Święty Dom w Loreto jest  „ikoną”, która wyobraża nie abstrakcyjną prawdę, ale wydarzenie, misterium: wcielenie Słowa. Po przekroczeniu progu umiłowanej kapliczki  zawsze z głębokim wzruszeniem czytamy słowa umieszczone nad ołtarzem: Hic verbum caro factum est – Tu Słowo stało się ciałem.

 

Wcielenie Słowa, gdy przywołujemy je pamięcią w tych czcigodnych murach, natychmiast odzyskuje swoje pierwotne znaczenie biblijne: nie jest to abstrakcyjna doktryna dotycząca jedności Boga i człowieka, ale raczej zdarzenie, które nastąpiło w określonym momencie i określonym punkcie w przestrzeni, jak to wspaniale ujmują słowa Apostoła: „Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty” (Ga 4,4). Maryja jest Niewiastą i – jeśli można tak powiedzieć – przestrzenią fizyczną i duchową, w której dokonało się wcielenie. I także Dom, w którym żyła, stanowi plastyczne przywołanie tej konkretności”.  św. Jan Paweł II 15 sierpnia 1993 rok w Loreto włoskim.

POLSKIE LORETTO

Polskie Loretto

Duchowo odnosi się do słynnego sanktuarium Świętego Domku Matki Bożej w Loreto nad morzem Adriatyckim. Polskie Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej to Loretto pisane prze dwa „t”.

Usytuowana wśród lasów nad rzeką Liwiec, przy szlaku komunikacyjnym między Wyszkowem a Łochowem, miejscowość ta należy do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej.  Na jej terenie znajduje się klasztor sióstr, dom opieki dla ludzi starszych zwany Charytatywnym Dziełem Miłości bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego, dom rekolekcyjny Domus Sancta i wypoczynkowy Zgromadzenia, cmentarz sióstr loretanek oraz kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Loretańskiej, którą w Roku Maryjnym 1986/1987 Prymas Polski, kard. Józef Glemp, podniósł do rangi sanktuarium. Od dnia beatyfikacji odbiera tu także cześć błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski, którego relikwie spoczywają w pobliżu  ołtarza. Dzięki hojności firmy Ebejot została wzniesiona w Loretto w latach 2014 – 2018 nowa świątynia, która ma służyć pielgrzymom.

SANKTUARIUM

FIGURA MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ

pochodzi z Włoch z pracowni rzeźbiarskiej Ars Studio H. Bergera w Mediolanie. Została umieszczona na ołtarzu w nocy z 11 na 12 grudnia 1981 r. , co zbiegło się z ogłoszeniem w Polsce stanu wojennego. Została koronowana w dniu 7 września 2008 r.

KAPLICA p.w. Matki Bożej Loretańskiej w Loretto

powstała w drugiej połowy XX wieku. Kaplica stanęła w stanie surowym w roku 1959, a już 19.03.1960 roku została odprawiona pierwsza Msza św. Wykańczanie budowy i prace elewacyjne trwały prawie 11 lat. Symbolicznym zakończeniem budowy było umieszczenie na froncie kaplicy grafiki przedstawiającej MBL z napisem:
„Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i Matce Bożej Loretańskiej 1971”.
Ostateczny wystrój wewnętrzny nadał kaplicy artysta plastyk Jerzy Machaj. Kaplica została poświęcona 19 lutego 1984 roku przez biskupa Jerzego Modzelewskiego. W Roku Maryjnym 1986/87 Prymas Polski kardynał Józef Glemp nadał kaplicy rangę sanktuarium maryjnego, a biskup Kazimierz Romaniuk wydał w 1999 roku dekret ustanawiający sanktuarium ku czci Matki Boskiej Loretańskiej.

BŁ.KS. IGNACY KŁOPOTOWSKI

Założyciel Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, fundator posiadłości nad rzeką Liwiec, której nadał nazwę Loretto, inicjator idei powstania sanktuarium maryjnego.

( 1866 – 1931 )

Zapraszamy do odwiedzenia miejsc związanych z postacią błogosławionego w Loretto.

SZLAK BŁ. KS. IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO

powstał w Jubileuszowym Roku Jego 150 rocznicy urodzin i 125 rocznicy święceń kapłańskich. Zapraszamy na spotkanie z Bogiem i człowiekiem, śladami błogosławionego ks. Ignacego Kłopotowskiego.

POMNIK BŁ. KS. IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO

postawiony w Loretto dnia 11 września 2011 r. Został ufundowany przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej oraz członków Rodziny Loretańskiej z okazji 80 rocznicy śmierci Fundatora Loretto. Model figury wykonali Teresa i Tadeusz Zomerowie. Ksiądz Kłopotowski obiecał siostrom Loretankom, że  “z nieba będę wam pomagał”, co sprawdza się w codziennym trudzie budowania przez siostry Sanktuarium MBL w Loretto.

OBRAZ BŁ. KS. IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO

z uroczystości beatyfikacji, która odbyła się w Warszawie w dniu 19.VI.2005 r., podczas Krajowego kongresu Eucharystycznego.

KAPLICZKA HISTORYCZNA

upamiętniająca byłą kaplicę z lat 1928-32,
w której Msze św. sprawował ks. I. Kłopotowoski.

MAUZOLEUM

znajduje się na cmentarzu w Loretto. Jest miejscem złożenia ciała Założyciela, które zostało przewiezione z Powązek 28.10.1932 r. Założyciel Zgromadzenia Sióstr MBL został pochowany tam, gdzie spoczywają wszystkie siostry loretanki.

SARKOFAG I RELIKWIE KS. IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO

znajdują w Sanktuarium, gdzie od dnia beatyfikacji błogosławiony ksiądz odbiera cześć.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

„Charytatywne Dzieło Miłości im. ks. I. Kłopotowoskiego” działa w Loretto od 2009 r., ale działalność charytatywną w Loretto rozpoczął sam patron już w 1928 r. zapraszając zimą do majątku 30 starszych pań nie mających opieki.Obecnie do DPS przyjmowani są pensjonariusze w podeszłym wieku oraz przewlekle chorzy,  gdzie mają zapewnioną całodobową opiekę, leczenie farmakologiczne oraz poprawienie kondycji zdrowotne przez udział w zajęciach rehabilitacyjnych.

DOM ZAKONNY

Kustoszem Sanktuarium Matki BoŻej Loretańskiej są siostry Loretanki, które upowszechniają religijność loretańską w miejscu, gdzie żyją i pracują. Dla sióstr loretanek najważniejszym zadaniem jest apostolstwo modlitwy i dlatego nieustannie posługują pielgrzymom, grupom modlitewnym i rekolekcyjnym. Ich Założycie mówił – …Loreto jest tam, gdzie są siostry loretanki…oraz poprawienie kondycji zdrowotne przez udział w zajęciach rehabilitacyjnych.

KOŚCIÓŁ W BUDOWIE

Nowa świątynia budowana jest od 2013 r. Trzeba przyznać, że dzięki determinacji sióstr, pracowitości firmy EBEJOT – głównego sponsora oraz hojności darczyńców nowa świątynia rośnie jak na drożdżach i pięknieje z każdym dniem. Czekamy na moment przyjęcia pierwszych pielgrzymów.

MIEJSCA MODLITWY

GROTA MATKI BOŻEJ NIEPOKALANEJ Z LOURDES

wzniesiona została w 1928 r. przez ks. Ignacego Kłopotowskiego. Maryja nieustannie opiekuję się tym miejscem i zna wiele tajemnic Loretto, szczególnie z lat wojny i okupacji, a także z trudnych lat powojennych.

DROGA KRZYŻOWA

położona w leśnej scenerii na szlaku wiodącym do cmentarza sióstr. Jest skromna i nawiązująca charakterem do otoczenia, ale przez bardzo nastrajająca do modlitwy i zadumy.

ŚCIEŻKI RÓŻAŃCOWE

tak jak droga krzyżowa, także położone są w lesie, w leśnej alei różańcowej. Obok znajduje się miejsce upamiętniające pierwszą loretańską kaplicę,  w której Msze św. odprawiał ks. Ignacy Kłopotowski.

POMNIK ŚW. JÓZEFA

został ufundowany przez ks. Jana Rzymełkę CM, opiekuna Zgromadzenia. Jest to votum wdzięczności za jego szczęśliwy powrót z obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen.

KAPLICZKA MATKI BOŻEJ BOLESNEJ

powstała w roku ………, pamięta więc czasy kiedy majątki “Zenówka” i “Osówka”został zakupione i przemianowane przez ks. I. Kłopotowskiego na Loretto. Obecnie wita wszystkich pielgrzymów przybywających do Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej.

KAPLICZKA SERCA JEZUSOWEGO

znajduje się na terenie klasztoru, ale blisko ogrodzenia i widoczna jest dla osób udających się do ścieżek różańcowych. Powstała w roku …….

BETLEJEMKA

Betlejemka, to kaplica p.w. Narodzenia Pańskiego, znajdująca się przy Nowicjacie, zwana jest potocznie „Betlejemką”.  W kaplicy oprócz Mszy św. odbywają się również spotkania rekolekcyjne i katechetyczne.

WSPÓLNOTY

BIAŁY DOM

obecnie jest siedzibą Rodziny Loretańskiej skupiającej ok. 3000 członków oraz jej animatora s. Alojzy. W przeszłości znajdowały się w nim pokoje gościnne. Ten niewielki i skromny budynek gościł między innymi: Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski, bł. ks. Jerzego Popiełuszkę kapelana warszawskiej “Solidarności” oraz ks. Jana Twardowskiego, poetę i przedstawiciela współczesnej liryki religijnej.

INNE OBIEKTY KULTU RELIGIJNEGO

IGNACÓWKA

jest domem rekolekcyjnym dla księży.

PUNKTY USŁUGOWE

KSIĘGARNIA

jest miejscem, gdzie można kupić książki i inne pozycje Wydawnictwa Sióstr Loretanek, a także dewocjonalia oraz pamiątki z Loretto.

BIBLIOTEKA

znajduje się w budynku Domu Pielgrzyma „Benedykt”. Jej księgozbiór służy głównie pielgrzymom, którzy zostają w Loretto na dłużej.