Loretto

SANKTUARIUM

FIGURA MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ

pochodzi z Włoch z pracowni rzeźbiarskiej Ars Studio H. Bergera w Mediolanie. Została umieszczona na ołtarzu w nocy z 11 na 12 grudnia 1981 r. , co zbiegło się z ogłoszeniem w Polsce stanu wojennego. Została koronowana w dniu 7 września 2008 r.

KAPLICA p.w. Matki Bożej Loretańskiej w Loretto

powstała w drugiej połowy XX wieku. Kaplica stanęła w stanie surowym w roku 1959, a już 19.03.1960 roku została odprawiona pierwsza Msza św. Wykańczanie budowy i prace elewacyjne trwały prawie 11 lat. Symbolicznym zakończeniem budowy było umieszczenie na froncie kaplicy grafiki przedstawiającej MBL z napisem:
„Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i Matce Bożej Loretańskiej 1971”.
Ostateczny wystrój wewnętrzny nadał kaplicy artysta plastyk Jerzy Machaj. Kaplica została poświęcona 19 lutego 1984 roku przez biskupa Jerzego Modzelewskiego. W Roku Maryjnym 1986/87 Prymas Polski kardynał Józef Glemp nadał kaplicy rangę sanktuarium maryjnego, a biskup Kazimierz Romaniuk wydał w 1999 roku dekret ustanawiający sanktuarium ku czci Matki Boskiej Loretańskiej.

BŁ.KS. IGNACY KŁOPOTOWSKI

Założyciel Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, fundator posiadłości nad rzeką Liwiec, której nadał nazwę Loretto, inicjator idei powstania sanktuarium maryjnego.

( 1866 – 1931 )

Zapraszamy do odwiedzenia miejsc związanych z postacią błogosławionego w Loretto.

SZLAK BŁ. KS. IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO

powstał w Jubileuszowym Roku Jego 150 rocznicy urodzin i 125 rocznicy święceń kapłańskich. Zapraszamy na spotkanie z Bogiem i człowiekiem, śladami błogosławionego ks. Ignacego Kłopotowskiego.

POMNIK BŁ. KS. IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO

postawiony w Loretto dnia 11 września 2011 r. Został ufundowany przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej oraz członków Rodziny Loretańskiej z okazji 80 rocznicy śmierci Fundatora Loretto. Model figury wykonali Teresa i Tadeusz Zomerowie. Ksiądz Kłopotowski obiecał siostrom Loretankom, że  „z nieba będę wam pomagał”, co sprawdza się w codziennym trudzie budowania przez siostry Sanktuarium MBL w Loretto.

OBRAZ BŁ. KS. IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO

z uroczystości beatyfikacji, która odbyła się w Warszawie w dniu 19.VI.2005 r., podczas Krajowego kongresu Eucharystycznego.

KAPLICZKA HISTORYCZNA

upamiętniająca byłą kaplicę z lat 1928-32,
w której Msze św. sprawował ks. I. Kłopotowoski.

MAUZOLEUM

znajduje się na cmentarzu w Loretto. Jest miejscem złożenia ciała Założyciela, które zostało przewiezione z Powązek 28.10.1932 r. Założyciel Zgromadzenia Sióstr MBL został pochowany tam, gdzie spoczywają wszystkie siostry loretanki.

SARKOFAG I RELIKWIE KS. IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO

znajdują w Sanktuarium, gdzie od dnia beatyfikacji błogosławiony ksiądz odbiera cześć.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

„Charytatywne Dzieło Miłości im. ks. I. Kłopotowoskiego” działa w Loretto od 2009 r., ale działalność charytatywną w Loretto rozpoczął sam patron już w 1928 r. zapraszając zimą do majątku 30 starszych pań nie mających opieki.Obecnie do DPS przyjmowani są pensjonariusze w podeszłym wieku oraz przewlekle chorzy,  gdzie mają zapewnioną całodobową opiekę, leczenie farmakologiczne oraz poprawienie kondycji zdrowotne przez udział w zajęciach rehabilitacyjnych.

DOM ZAKONNY

Kustoszem Sanktuarium Matki BoŻej Loretańskiej są siostry Loretanki, które upowszechniają religijność loretańską w miejscu, gdzie żyją i pracują. Dla sióstr loretanek najważniejszym zadaniem jest apostolstwo modlitwy i dlatego nieustannie posługują pielgrzymom, grupom modlitewnym i rekolekcyjnym. Ich Założycie mówił – …Loreto jest tam, gdzie są siostry loretanki…oraz poprawienie kondycji zdrowotne przez udział w zajęciach rehabilitacyjnych.

KOŚCIÓŁ W BUDOWIE

Nowa świątynia budowana jest od 2013 r. Trzeba przyznać, że dzięki determinacji sióstr, pracowitości firmy EBEJOT – głównego sponsora oraz hojności darczyńców nowa świątynia rośnie jak na drożdżach i pięknieje z każdym dniem. Czekamy na moment przyjęcia pierwszych pielgrzymów.

MIEJSCA MODLITWY

GROTA MATKI BOŻEJ NIEPOKALANEJ Z LOURDES

wzniesiona została w 1928 r. przez ks. Ignacego Kłopotowskiego. Maryja nieustannie opiekuję się tym miejscem i zna wiele tajemnic Loretto, szczególnie z lat wojny i okupacji, a także z trudnych lat powojennych.

DROGA KRZYŻOWA

położona w leśnej scenerii na szlaku wiodącym do cmentarza sióstr. Jest skromna i nawiązująca charakterem do otoczenia, ale przez bardzo nastrajająca do modlitwy i zadumy.

ŚCIEŻKI RÓŻAŃCOWE

tak jak droga krzyżowa, także położone są w lesie, w leśnej alei różańcowej. Obok znajduje się miejsce upamiętniające pierwszą loretańską kaplicę,  w której Msze św. odprawiał ks. Ignacy Kłopotowski.

POMNIK ŚW. JÓZEFA

został ufundowany przez ks. Jana Rzymełkę CM, opiekuna Zgromadzenia. Jest to votum wdzięczności za jego szczęśliwy powrót z obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen.

KAPLICZKA MATKI BOŻEJ BOLESNEJ

powstała w roku ………, pamięta więc czasy kiedy majątki „Zenówka” i „Osówka”został zakupione i przemianowane przez ks. I. Kłopotowskiego na Loretto. Obecnie wita wszystkich pielgrzymów przybywających do Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej.

KAPLICZKA SERCA JEZUSOWEGO

znajduje się na terenie klasztoru, ale blisko ogrodzenia i widoczna jest dla osób udających się do ścieżek różańcowych. Powstała w roku …….

BETLEJEMKA

Betlejemka, to kaplica p.w. Narodzenia Pańskiego, znajdująca się przy Nowicjacie, zwana jest potocznie „Betlejemką”.  W kaplicy oprócz Mszy św. odbywają się również spotkania rekolekcyjne i katechetyczne.

WSPÓLNOTY

BIAŁY DOM

obecnie jest siedzibą Rodziny Loretańskiej skupiającej ok. 3000 członków oraz jej animatora s. Alojzy. W przeszłości znajdowały się w nim pokoje gościnne. Ten niewielki i skromny budynek gościł między innymi: Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski, bł. ks. Jerzego Popiełuszkę kapelana warszawskiej „Solidarności” oraz ks. Jana Twardowskiego, poetę i przedstawiciela współczesnej liryki religijnej.

INNE OBIEKTY KULTU RELIGIJNEGO

IGNACÓWKA

jest domem rekolekcyjnym dla księży.

PUNKTY USŁUGOWE

KSIĘGARNIA

jest miejscem, gdzie można kupić książki i inne pozycje Wydawnictwa Sióstr Loretanek, a także dewocjonalia oraz pamiątki z Loretto.

BIBLIOTEKA

znajduje się w budynku Domu Pielgrzyma „Benedykt”. Jej księgozbiór służy głównie pielgrzymom, którzy zostają w Loretto na dłużej.