Jezus uzdrawia Słowem. Rekolekcje w ciszy

11 - 13 stycznia 2019 Rekolekcje w ciszy

Jezus uzdrawia nas swym Słowem w przypowieściach

Rekolekcje w ciszy dla wszystkich pragnących spotkać się z Chrystusem w Jego Słowie.

W programie: Eucharystia, konferencje, lectio divina, adoracja, rozmowy indywidualne, wspólnota. Zapewniamy noclegi i wyżywienie. Prosimy o wzięcie ze sobą Pisma Świętego.

Prowadzenie: o. Jerzy Grzanka sscc i siostry loretanki

Rozpoczęcie w piątek o godz. 18.00, zakończenie w niedziele o godz. 15.00.

Zapisy i informacje: rekolekcjewloretto@gmail.com

Tel.: 511 219 439, 29 741 17 87