RODZINA LORETAŃSKA

Rodzina Loretańska została powołana do istnienia dnia 10 września 1999 roku w Loretto – w miejscu, gdzie szczególnie czczona jest Matka Boża Loretańska. Zgodnie z zapisem w Konstytucjach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej: Siostry, podobnie jak wszyscy chrześcijanie, są odpowiedzialne za przepajanie duchem Ewangelii porządku doczesnego, za rozszerzanie Królestwa Bożego tu i teraz oraz za ciągłe doskonalenie świata i kierowan ie go przez Chrystusa do Boga. Zgromadzenie może to realizować poprzez zakładanie kręgu ludzi świeckich i duchownych szerzących kult Matki Bożej Loretańskiej i idee apostolatu Ojca Założyciela (Art. 165).
Potrzebę powstania takiej wspólnoty od szeregu lat dostrzegały kolejne Zarządy Zgromadzenia. Również osoby świeckie zaprzyjaźnione ze Zgromadzeniem szukały możliwości zrzeszenia się przy nim. Idea Rodziny Loretańskiej została upowszechniona po raz pierwszy dnia 12 września 1999 roku, podczas dorocznej uroczystości odpustowej w Loretto wobec licznie zgromadzonych pielgrzymów.

 

Animatorka Rodziny Loretańskiej
s. Alojza Hornowska CSL
telefon:
601-843-017

RODZINA LORETAŃSKA 2018

Statut  Rodziny Loretańskiej

Spotkania 2015/2016

Msze święte w 2016 roku w intencji Rodziny Loretańskiej

Czuwania w roku 2016