100-lecie śmierci bł. Ignacego Kłopotowskiego

Na rozpoczęcie 100-lecia śmierci bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego 1931 – 2031

Kościół upamiętnia daty śmierci świętych, bowiem ich śmierć jest jednocześnie narodzinami do nieba. Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski odszedł 7 września 1931 roku do Domu Ojca po koronę świętości, po nagrodę, na którą faktycznie zasłużył – jak wypowiedział to ks. Aleksander Fajęcki podczas homilii pogrzebowej. Wyrazem czci i miłości dla ks. Ignacego za jego świątobliwe życie był kilkugodzinny żałobny kondukt ulicami Warszawy z Pragi przez Wisłę na Cmentarz Powązkowski, któremu przewodniczył Aleksander kard. Kakowski oraz bp Antoni Szlagowski. Uroczyste było również przeniesienie jego ciała z Powązek do Loretto 27 września 1932 roku. Od 9 grudnia 2000 roku jego doczesne szczątki spoczywają w Sanktuarium w Loretto, a serce w Katedrze Warszawsko-Praskiej. 19 czerwca 2005 roku został beatyfikowany, wyniesiony do chwały ołtarzy. Zbliżająca się 100 rocznica śmierci bł. ks. Ignacego motywuje Zgromadzenie Sióstr Loretanek, jego duchowe córki, do przyjrzenia się na nowo jego drodze do świętości i ukazania Polakom jego bogactwa duchowego, jak też wkładu w krzewienie wiary i niesienia pomocy ubogim. Jest też zachętą do wzmożenia modlitwy o dar jego kanonizacji. Niech bł. ks. Ignacy będzie dla nas wszystkich wzorem miłości do Boga i wypełnianiu Jego woli w codzienności oraz niezawodnym Orędownikiem u Boga.

Rok 2023/2024

Bł. ks. Ignacy Kłopotowski Miłośnik Eucharystii