Apostolstwo

Gorliwa praca duszpasterska na rzecz ubogich, zwłaszcza dzieci, starców i chorych, to charakterystyczny rys działalności apostolskiej ks. Ignacego Kłopotowskiego, podejmowanej już od pierwszych lat jego posługi kapłańskiej. Z jego inicjatywy powstawały ochronki, sierocińce, domy dla upadłych kobiet, starców. Od 1894 roku swoją troską obejmował ubogich w Lublinie, a od 1908 roku w Warszawie. Loretto także w jego zamyśle miało być schronieniem dla ubogich staruszek z warszawskiej Pragi.

Zgodnie z pragnieniem ks. Ignacego Loretto miało być także miejscem schronienia dla ubogich dzieci. Od pierwszych miesięcy istnienia Loretto siostry loretanki zaczęły przyjmować na kolonie grupy biednych dzieci wyszukiwanych przez ks. Kłopotowskiego z warszawskiej Pragi, gdzie był proboszczem Parafii Matki Bożej Loretańskiej.

Za najważniejsze dzieło swego życia uważał bł. ks. Ignacy Kłopotowski założenie Zgromadzenia Sióstr Loretanek. Przeznaczył je na apostołki prasy katolickiej.

Równoległym do dobroczynności polem działania bł. Ignacego Kłopotowskiego była działalność wydawnicza, którą niestrudzenie podejmował przez cały czas swego kapłańskiego życia nazywając  maszynę drukarską “współczesną kazalnicą”. Tygodnik “Posiew”, dziennik “Polak-Katolik”, miesięcznik “Dobra służąca” to tytułu, które zaczął wydawać już w Lublinie, nie zważając na nieprzychylność władz carskich. Jego praca redaktorska i wydawnicza rozwinęła się jeszcze bardziej po przeprowadzce do Warszawy. Tu wznawia tytuły lubelskie i ukazuje się pierwszy numer “Kółka Różańcowego”, do dziś wydawanego przez siostry loretanki pod tytułem “Różaniec” oraz pismo dla dzieci “Anioł Stróż”.

LataMiejsceApostolstwo słowa, wychowania, nauczaniaApostolstwo charytatywno-opiekuńczeKult religijny
1894LublinPraca społeczna na rzecz środowiska robotniczego, organizowanie domów zarobkowych, gdzie uczył młodzież: ślusarstwa, stolarstwa, koszykarstwa, a dla niewiast stworzył: pralnię, prasowalnię, pończosznictwo i kuchnię.  
1896Lublin Założenie przytułku Św. Antoniego dla upadłych kobiet 
1900Lublin Wyremontował opuszczony klasztor i wprowadził sierociniec, dom zarobkowy oraz Dom Opieki dla starców 
1901LublinDruk broszur o zakładach dobroczynnych  
1902WrzelowiecZorganizowanie szkoły z internatem  
1902Wrzelowiec  Zorganizowanie nowicjatu Zgromadzenia Sióstr Służek Niepokalanej
1902LublinW posiadłościach Państwa Kleniewskich zorganizował szkoły i ochronki dla dzieci wiejskich  
1902Wilków i ŁaziskaZorganizowanie żeńskiej pracowni tkactwa ze sprzedażą na miejscu  
1905Lublin

Wychodzi pierwszy numer tygodnika

„ Posiew”

Sierociniec dla chłopców przeniesiony do Opola Lubelskiego, dla dziewcząt do miejscowości Jadwinów 
1906LublinWychodzą pierwsze numery dziennika ”Polak-Katolik” oraz miesięcznika „Dobra Służąca”  
1907Lublin Zainicjował powstanie szpitala dla dzieci 
1908WarszawaZaczyna wychodzić w Warszawie „Polak-Katolik” i „Posiew”  
1909WarszawaUkazuje się pierwszy numer miesięcznika „Kółko Różańcowe”  
1911WarszawaZaczyna wydawać pisemko dla dzieci „Anioł Stróż” oraz zaczyna wychodzić miesięczniki Warszawskiej Kurii Metropolitalnej „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”  
1914Warszawa Współpraca z siostrami miłosierdzia przy prowadzeniu sierocińca i taniej kuchni 
1919Warszawa Zorganizowanie przytułków nocnychRozpoczyna misje parafialne prowadzone przez ojców redemptorystów oraz wizytacje parafii dziekańskich
1920Warszawa Założenie Zgromadzenia Sióstr Loretanek, które prowadziły ochronki dla ubogiej dziatwy, kolonie letnie i opiekowały się zaniedbanymi moralnie i biednymi rodzicami 
1923Warszawa Zawiązanie Towarzystwa Pomocy dla Bezdomnych im. Brata Alberta 
1927WarszawaRozpoczyna wydawanie nowego miesięcznika „Głos Kapłański”  
1928Warszawa Otworzenie Zakładu św. Ignacego w Loretto, który prowadził kolonie dla dzieci,Kanoniczna erekcja zgromadzenia pod nazwą Pobożne Stowarzyszenie Sióstr Loretanek