Apostolstwo

Gorliwa praca duszpasterska na rzecz ubogich, zwłaszcza dzieci, starców i chorych, to charakterystyczny rys działalności apostolskiej ks. Ignacego Kłopotowskiego, podejmowanej już od pierwszych lat jego posługi kapłańskiej. Z jego inicjatywy powstawały ochronki, sierocińce, domy dla upadłych kobiet, starców. Od 1894 roku swoją troską obejmował ubogich w Lublinie, a od 1908 roku w Warszawie. Loretto także w jego zamyśle miało być schronieniem dla ubogich staruszek z warszawskiej Pragi.

Zgodnie z pragnieniem ks. Ignacego Loretto miało być także miejscem schronienia dla ubogich dzieci. Od pierwszych miesięcy istnienia Loretto siostry loretanki zaczęły przyjmować na kolonie grupy biednych dzieci wyszukiwanych przez ks. Kłopotowskiego z warszawskiej Pragi, gdzie był proboszczem Parafii Matki Bożej Loretańskiej.

Równoległym do dobroczynności polem działania bł. Ignacego Kłopotowskiego była działalność wydawnicza, którą niestrudzenie podejmował przez cały czas swego kapłańskiego życia nazywając  maszynę drukarską “współczesną kazalnicą”. Tygodnik “Posiew”, dziennik “Polak-Katolik”, miesięcznik “Dobra służąca” to tytułu, które zaczął wydawać już w Lublinie, nie zważając na nieprzychylność władz carskich. Jego praca redaktorska i wydawnicza rozwinęła się jeszcze bardziej po przeprowadzce do Warszawy. Tu wznawia tytuły lubelskie i ukazuje się pierwszy numer “Kółka Różańcowego”, do dziś wydawanego przez siostry loretanki pod tytułem “Różaniec” oraz pismo dla dzieci “Anioł Stróż”.

Za najważniejsze dzieło swego życia uważał bł. ks. Ignacy Kłopotowski założenie Zgromadzenia Sióstr Loretanek. Przeznaczył je na apostołki prasy katolickiej.

Lata Miejsce Apostolstwo słowa, wychowania, nauczania Apostolstwo charytatywno-opiekuńcze Kult religijny
1894 Lublin Praca społeczna na rzecz środowiska robotniczego, organizowanie domów zarobkowych, gdzie uczył młodzież: ślusarstwa, stolarstwa, koszykarstwa, a dla niewiast stworzył: pralnię, prasowalnię, pończosznictwo i kuchnię.
1896 Lublin Założenie przytułku Św. Antoniego dla upadłych kobiet
1900 Lublin Wyremontował opuszczony klasztor i wprowadził sierociniec, dom zarobkowy oraz Dom Opieki dla starców
1901 Lublin Druk broszur o zakładach dobroczynnych
1902 Wrzelowiec Zorganizowanie szkoły z internatem
1902 Wrzelowiec Zorganizowanie nowicjatu Zgromadzenia Sióstr Służek Niepokalanej
1902 Lublin W posiadłościach Państwa Kleniewskich zorganizował szkoły i ochronki dla dzieci wiejskich
1902 Wilków i Łaziska Zorganizowanie żeńskiej pracowni tkactwa ze sprzedażą na miejscu
1905 Lublin Wychodzi pierwszy numer tygodnika

„ Posiew”

Sierociniec dla chłopców przeniesiony do Opola Lubelskiego, dla dziewcząt do miejscowości Jadwinów
1906 Lublin Wychodzą pierwsze numery dziennika ”Polak-Katolik” oraz miesięcznika „Dobra Służąca”
1907 Lublin Zainicjował powstanie szpitala dla dzieci
1908 Warszawa Zaczyna wychodzić w Warszawie „Polak-Katolik” i „Posiew”
1909 Warszawa Ukazuje się pierwszy numer miesięcznika „Kółko Różańcowe”
1911 Warszawa Zaczyna wydawać pisemko dla dzieci „Anioł Stróż” oraz zaczyna wychodzić miesięczniki Warszawskiej Kurii Metropolitalnej „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”
1914 Warszawa Współpraca z siostrami miłosierdzia przy prowadzeniu sierocińca i taniej kuchni
1919 Warszawa Zorganizowanie przytułków nocnych Rozpoczyna misje parafialne prowadzone przez ojców redemptorystów oraz wizytacje parafii dziekańskich
1920 Warszawa Założenie Zgromadzenia Sióstr Loretanek, które prowadziły ochronki dla ubogiej dziatwy, kolonie letnie i opiekowały się zaniedbanymi moralnie i biednymi rodzicami
1923 Warszawa Zawiązanie Towarzystwa Pomocy dla Bezdomnych im. Brata Alberta
1927 Warszawa Rozpoczyna wydawanie nowego miesięcznika „Głos Kapłański”
1928 Warszawa Otworzenie Zakładu św. Ignacego w Loretto, który prowadził kolonie dla dzieci, Kanoniczna erekcja zgromadzenia pod nazwą Pobożne Stowarzyszenie Sióstr Loretanek