Beatyfikacja

“Czym się Bogu odwdzięczę…?” To pytanie zadał sobie bł. ks. Ignacy Kłopotowski u progu swej kapłańskiej drogi, która doprowadziła go do chwały ołtarzy.


Beatyfikacji Ks. Ignacego Kłopotowskiego dokonał w imieniu Ojca Świętego Benedykta XVI Prymas Polski kard. Józef Glemp, a stało się to 19 czerwca 2005 r. w Warszawie, podczas Kongresu Eucharystycznego.

Fragmenty homilii abp. Józefa Michalika wygłoszonej w czasie Uroczystości beatyfikacyjnej:

“Pod zbawczy Krzyż Chrystusa przynosimy dzisiaj ze sobą kolejne niezwykłe dary. Są nimi święci polscy w swoich relikwiach, są i nowi błogosławieni – trzej kapłani: ks. Władysław Findysz, ks. Ignacy Kłopotowski i ks. Bronisław Markiewicz, którzy Eucharystią żyli na co dzień, z niej czerpali mądrość i moc swego niezwykłego, heroicznego życia. Dzięki nim raz jeszcze widzimy, że duchowość kapłańska zawsze jest eucharystyczna, ofiarna, uczynna.”

“Kapłanem wynoszonym dzisiaj przez Kościół do chwały błogosławionych jest człowiek, do którego Nuncjusz Apostolski w Warszawie (1918 rok) Achille Ratti, późniejszy papież Pius XI, mówił: masz przepiękne posłannictwo w Kościele.”