Budowa Świątyni

Historia budowy nowej świątyni w Loretto

 

Myśli dotyczące rozbudowy Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto pojawiały się wraz z nasilającym się napływem pielgrzymów po Roku Jubileuszowym 2000. Rozwój kultu loretańskiego przyczynił się do tego, że ówczesny ordynariusz Ks. Abp Sławoj Leszek Głódź wydał dekret, na podstawie, którego jego następca Ks. Abp Henryk Hoser SAC, dnia 7 września 2008 r. ukoronował cudowną figurę Matki Bożej Loretańskiej. Podczas tej uroczystości Ks. Kard. Józef Glemp Prymas Polski, zwrócił się do zebranych, zauważając, że w loretańskim sanktuarium od lat rozrasta się modlitwa i uświadomił siostrom loretankom, diecezji i wszystkim obecnym obowiązek budowania w Loretto kościoła.

I tak, po kilku latach dzięki Bożej Opatrzności pojawili się Ofiarodawcy, którzy wyszli z propozycją wybudowania kościoła w Loretto, przeznaczając na ten cel owoce własnej pracy i posiadane środki finansowe. W ten sposób w Roku Wiary 2012/2013, gdy w diecezji warszawsko-praskiej trwała peregrynacja kopii cudownej figury Matki Bożej Loretańskiej w Loretto rozpoczęła się budowa świątyni ku Jej czci.

Wygląd projektowanego kościoła inspirowany jest architekturą kościołów włoskich takich jak kościoły w Asyżu: Św. Franciszka i Św. Klary, a także klasztor benedyktynów na Monte Cassino. Kościół zaprojektowano w układzie trzynawowej bazyliki z transeptem i prezbiterium. W części północnej nad kruchtą i częściowo nad nawami znajduje się chór z miejscem na organy. Obok frontu kościoła po stronie wschodniej zlokalizowano wolnostojącą wieżę dzwonnicy, która połączona jest z kościołem zabudowanym łącznikiem w poziomie chóru. Także po stronie wschodniej zaprojektowano wirydarz. Na ten wewnętrzny dziedziniec prowadzi przejście w cokole wieży dzwonnicy. Przestrzeń wirydarza jest ograniczona od strony wschodniej budynkiem plebanii i księgarni. Zamknięcie po stronie południowej i północnej stanowi mur.

Budynek kościoła jest budynkiem jednokondygnacyjnym, dzięki czemu osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózku inwalidzkim, będą mogły z niego bez przeszkód korzystać. Przewidywana liczba osób mieszczących się w kościele wynosi maksymalnie 500 osób. Chór na antresoli jest przeznaczony do przebywania 48 osób.

Rozbudowa Sanktuarium

Wydarzenia związane z rozbudową Sanktuarium

 

Wmurowanie kamienia węgielnego

W dniu 7 września 2015 roku odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego

 

Podziękowanie głównym ofiarodawcom budowy świątyni Pani Reginie Katner i Panu Andrzejowi Jaczewskiemu. Grudzień 2016 r.

Eucharystii w intencji ofiarodawców przewodniczył Abp Henryk Hoser, Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej

 
 

Pobłogosławienie nowej świątyni

9 września 2018 roku podczas odpustu odbyło się uroczyste pobłogosławienie nowej świątyni

 
 

OŁTARZ ZDOBI PŁASKORZEŹBA PRZEDSTAWIAJĄCA OSTATNIĄ WIECZERZĘ WYKONANA PRZEZ PIOTRA ZAMBRZYCKIEGO

PASYJKA NA KRZYŻU NA ŚCIANIE OŁTARZOWEJ ŚWIĄTYNI WYKONANIA MARKA SITARSKIEGO

NAD FRONTONEM DRZWI WEJŚCIOWYCH WYKONANO MOZAIKĘ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO . WYKONAŁA PRACOWNIA JANUSZA SOBCZYKA

Jeśli jesteś zainteresowany wsparciem finansowym budowy Świątyni ku czci Matki Bożej Loretańskiej i naszych dzieł prosimy dokonaj wpłaty na poniższe konta lub skorzystaj z możliwości wpłaty on line – przycisk WSPIERAM

Darowizny na budowę Świątyni ku czci Matki Bożej Loretańskiej należy kierować na konto:

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej
ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 18
03-717 WARSZAWA

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
83 1600 1127 1847 9095 0000 0001

„Na działalność kultu religijnego – budowa kościoła w Loretto”

Darowizny na Centrum Rodziny w Loretto należy kierować na konto:

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej
ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 18
03-717 WARSZAWA

 
  BANK PEKAO S.A.
56 1240 6074 1111 0000 4993 2799

„Na działalność statutową pozostałą – budowa Centrum Rodziny w Loretto”

NEWSLETTER

BĄDZ NA BIEŻĄCO