Galeria budowy nowej świątyni

Listopad 2018 r.Sezon budowlany 2018 Prace wykończeniowe wnętrza świątyni 2018 r. Styczeń/luty Sufit i górne ściany wyłożono styropianem aby zniwelować pogłos. Rozstawiono rusztowania do prac tynkarskich sufitu i po kolei poszczególnych ścian i prezbiterium. Wykonano tynki , sklepienie pomalowano w górnej części położono tynk ozdobny. Kwiecień Po zdjęciu rusztowań wykonano ogrzewanie …

Darowizny na cele kościelne

Jeśli jesteś zainteresowany wsparciem finansowym budowy Sanktuarium oraz naszych dzieł zapoznaj się z poniższymi artykułami. W rozliczeniu za dany rok nadal odliczeniu od dochodu podlegają kwoty przekazanych darowizn na Kościół. Nie każda darowizna może jednak dać prawo jej pełnego odliczenia. Tylko określone cele oraz kwoty darowizn pozwalają skorzystać z ulgi. …

Miejsca modlitwy

Święty Bernard napisał, że Maryja jest "królewską drogą", po której Bóg przychodzi do nas i po której my możemy iść do Niego. W tym świętym miejscu bardziej niż gdzie indziej można wyciszyć się, wejść w zdumienie i uwielbiać wielkie rzeczy, które Pan Bóg czyni dla każdego z nas. Dlatego z …

Duszpasterze

Posługę duszpasterską w Sanktuarium pełnią Ojcowie Sercanie Biali ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza. Ojcowie pełnią funkcję kapelanów dla wspólnoty sióstr loretanek, posługują w prowadzonym na terenie Loretto Domu Pomocy Społecznej im. ks. Ignacego Kłopotowskiego, podejmują opiekę duszpasterską nad przybywającymi do Loretto pielgrzymami, …

Kamieńczyk – rys historyczny

Kamieńczyk do XVIII w. nosił nazwę Kamieniec Mazowiecki. Pozostałością tej nazwy są określenia geograficzne np. Puszcza Kamieniecka. W 1542 r. książę mazowiecki Bolesław nadaje prawa miejskie magdeburskie oraz szereg przywilejów. W latach 1380-1795 miasto było siedzibą kasztelanii. Największa świetność dla Kamieńca przypada na wiek XVI. Przed 1596 r. w mieście …

Jadów – rys historyczny

Jadów powstał prawdopodobnie na początku XV wieku. Pierwotnie wieś nosiła nazwę „Jady” – od jadowitych węży żyjących w okolicznych lasach. Rozkwit miejscowości związany jest z przejęciem dóbr jadowskich przez hrabiego Zamoyskiego w zamian za odstąpienie twierdzy Zamość. W tych czasach powstały tu niewielkie fabryki włókiennicze. Prawa miejskie Jadów uzyskał w …

Urle – rys historyczny

 Historię Urli trudno jest dziś odtworzyć (brak materiałów źródłowych). Nazwa miejscowości też nie jest do końca jasna. Prawdopodobnie pierwotna nazwa Urli brzmiała ,,Orle”, co oznaczało miejsce podmokłe, zabagnione, uroczysko. Nieznany jest również okres lokalizacji osady, mimo, że osadnictwo na ten teren wkroczyło bardzo wcześnie, bo już w czasach przedhistorycznych. Dopiero …

Podwarszawskie letniska

URLE Jedna z typowo letniskowych miejscowości położonych nad rzeką Liwiec. Już przed wojną letnicy z Warszawy założyli tu Stowarzyszenie Miłośników Urli. Domki - przeważnie drewniane - stoją pośród drzew, a w powietrzu unosi się zapach sosnowego lasu. Nad Liwiec warto wybrać się całą rodziną i do woli plażować, brodzić w …