IKONOPISANIE 2020

Zapraszamy do odkrywania ikony poprzez modlitwę i naukę malarstwa ikonowego. W tym roku warsztaty odbywać się będą w dniach 26 lipca - 2 sierpnia 2020 w domu zakonnym sióstr loretanek w Żegiestowie Warsztaty prowadzi s. Samuela loretanka.  Będą one prowadzone dla dwóch poziomów. Na poziomie podstawowym będzie wykonywana ikona Chrystus …