Sakramenty w Sanktuarium

Tak jak w Sanktuarium Loretańskim we Włoszech, tak również tutaj w tym "małym" Loretto wiele osób przeżyło swoje  "zwiastowanie" , a więc objawienie Bożego planu ich życia, a niektórzy z nich naśladując Maryję wypowiedzieli swoje "niech się stanie" lub swoje ostateczne "oto jestem" skierowane do Boga. Zatem Sanktuarium Loretańskie jest …

Modlitwy do Matki Bożej Loretańskiej

Anioł Pański Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi, I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś, Maryjo… Oto ja Służebnica Pańska, Niech mi się stanie według słowa twego. Zdrowaś, Maryjo… A Słowo Ciałem się stało, I zamieszkało między nami. Zdrowaś, Maryjo… Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. …

Patronka lotników

Jan Paweł II w czasie swej wizyty w loretańskim sanktuarium we Włoszech 8 września 1979 r. powiedział: "Samoloty przemierzające przestworza poprzez rozległe przestrzenie świata głoszą chwałę Twojego Imienia, a ludziom ułatwiają ich pracowitą działalność. Niech piloci i technicy oraz cała służba pomocnicza z Twoim błogosławieństwem roztropnie i mądrze wypełniają swoje …

Koronacja

"Służebnica Pańska została Panią i Królową po to, by być Królową naszych serc. Jej królowanie ma zawsze i niezmiennie wymiar macierzyński" - powiedział ks. abp Henryk Hoser SAC w homilii na Mszy świętej w niedzielę, 7 września 2008 roku, podczas uroczystości koronacji figury Matki Bożej Loretańskiej w Loretto.

Matka Boża Loretańska

KULT MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ W POLSCE Kult Pani Loretańskiej w Polsce sięga już XV w., kiedy to wyruszyły z naszego kraju pierwsze indywidualne pielgrzymki do Loreto we Włoszech. Ich popularność wzrastała w XVI i XVII w., zwłaszcza w czasach potopu szwedzkiego - głównie po cudownej obronie Jasnej Góry w 1655r. …