Nabożeństwo do Św. Józefa

W Roku Jubileuszowy św. Józefa trwającym od 8.XII.2020 – 8.XII. 2021 roku,  na jego wzór wzmacnialiśmy codziennie własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą. W Loretto mieliśmy szansę w tym czasie uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach DOTKNIĘCIE ŚW. JÓZEFA w każdą drugą środę miesiąca.

W 2022 roku pragniemy zachęcić wszystkich czcicieli św. Józefa do pogłębiania naszego nabożeństwa do tego wielkiego Patrona przez uczestnictwo w

Nabożeństwie do Przeczystego Serca św. Józefa

w każdą pierwszą środę miesiąca poczynając od 2 marca (środa) 2022 i przez kolejne pięć śród miesiąca. (godz. 18.30 – Msza św. i nabożeństwo)

Nabożeństwa do Przeczystego Serca św. Józefa

“W Ewangelii odnajdujemy świadectwo zjednoczenia Serc Maryi i Józefa w poszukiwaniu woli Bożej przy poczęciu Jezusa: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30), „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Matyi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło” (Mt 1,20); podczas ucieczki przez pustynię do Egiptu: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu” (Mt 2,13); w bólu zagubienia, gdy szukają dwunastoletniego Jezusa w Jerozolimie: „Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie” (Łk 2,48), i w radości odnalezienia, gdy „potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany” (Łk 2,51). Pierwsze świadectwa kultu Serca św. Józefa pojawiają się w XVII wieku. Na jednym z fresków z 1617 r. w klasztornej kaplicy Sióstr Karmelitanek w Pontoise we Francji znajduje się napis: „In corde Ioseph invenietis me” (W sercu Józefa odnajdziecie mnie). Maryja i Józef są zawsze razem z Jezusem. Wśród propagatorów tego kultu był także św. Jan Eudes († 1680), który wskazał, że Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa wiąże się bezpośrednio z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi.

Istotą Nabożeństwa do Przeczystego Serca św. Józefa jest Komunia Święta wynagradzająca przez pięć pierwszych śród miesiąca oraz rozważanie i modlitwa w jedności Trzech Serc: Jezusa. Maryi i Józefa. To nabożeństwo jest dopełnieniem Bożych zamiarów ukazanych w ostatniej wizji fatimskiej 13 października 1917 roku, gdzie Józef z Dzieciątkiem Jezus ukazuje się w obecności Maryi i trzykrotnie błogosławi światu, oraz późniejszych objawień s. Łucji w Pontevedra, gdzie została pouczona o nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca.

Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa odprawiane w pierwsze środy miesiąca nawiązuje do nabożeństwa pierwszych sobót wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi, przeżywanych w łączności ze św. Józefem”. (za: “Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa”, Wprowadzenie s. 3-5. Wydawnictwo: Nasz Dziennik)

Warunki odprawienia nabożeństwa

  1. Spowiedź i Komunia Święta wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi.

Spowiedź można odbyć w pierwszą sobotę miesiąca.

  1. Rozważania na poszczególne pierwsze środy miesiąca.
  2. Litania do św. Józefa.
  3. Wybrane modlitwy do św. Józefa.

Wzbudzenie intencji na zakończenie nabożeństwa

Święty Józefie, moc twej modlitwy sprawia, że najtrudniejsze sprawy tobie powierzone stają się łatwymi do rozwiązania.

Błagamy cię więc, wejrzyj na nasze obecne potrzeby, przybądź nam z pomocą, pociesz w naszych zmartwieniach, obawach i bólach. Oddal od nas niebezpieczeństwa nam grożące, weź pod swą opiekę nasze życie, nasz dom i wszystko, co twojej przemożnej opiece polecamy. Okaż nam Święty Józefie, jak dobry jesteś dla tych, którzy pragną pozostać na zawsze twoimi wiernymi sługami.

Święty Józefie, Ojcze i Opiekunie naszej rodziny, przyczyń się za nami. Amen