Dotknięcie Św. Józefa

Święty Józefie, moc twej modlitwy sprawia, że najtrudniejsze sprawy tobie powierzone stają się łatwymi do rozwiązania.

Błagamy cię więc, wejrzyj na nasze obecne potrzeby, przybądź nam z pomocą, pociesz w naszych zmartwieniach, obawach i bólach. Oddal od nas niebezpieczeństwa nam grożące, weź pod swą opiekę nasze życie, nasz dom i wszystko, co twojej przemożnej opiece polecamy. Okaż nam Święty Józefie, jak dobry jesteś dla tych, którzy pragną pozostać na zawsze twoimi wiernymi sługami.

Święty Józefie, Ojcze i Opiekunie naszej rodziny, przyczyń się za nami. Amen

Każdą drugą środę miesiąca, tutaj w Sanktuarium Loretańskim poświęcimy św. Józefowi.

Od najbliższego miesiąca marca

o godz. 18.30 przewidziana jest Msza św.,

po niej nabożeństwo ku czci św. Józefa „Dotknięcie św. Józefa”.

W ciepłych miesiącach będzie też procesja do figury św. Józefa przy Sanktuarium.

Do tej wspólnej modlitwy zapraszamy całe rodziny a szczególnie mężczyzn, tych młodszych i tych starszych. Ideałem byłoby, gdyby w tych modlitwach uczestniczyli ojcowie z synami.

Trwa Rok Jubileuszowy św. Józefa od 8.XII.2020 – 8.XII. 2021 roku, w którym wszyscy wierni mogą na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą.

Penitencjaria Apostolska udziela Odpustu wiernym, którzy odmówią jakąkolwiek modlitwę prawnie zatwierdzoną lub spełnią innym akt pobożności ku czci św. Józefa, szczególnie przy okazji świąt jemu dedykowanych, a więc 19 marca i 1 maja, a także w Święto św. Rodziny, w Niedzielę św. Józefa (według tradycji bizantyńskiej), 19 dnia każdego miesiąca oraz w każdą środę, czyli w dzień szczególnie poświęcony św. Józefowi w tradycji łacińskiej.

Zachęcamy do rozwijania w swoim życiu duchowym pobożności do św. Józefa.