Informacje dla narzeczonych dotyczące Małżeństwa

Przygotowanie

 • prosimy ustalić przynajmniej trzy miesiące wcześniej datę ślubu w Sanktuarium;
 • dwa miesiące przed ślubem należy potwierdzić termin uroczystości (można telefonicznie);
 • proboszcz parafii narzeczonej lub narzeczonego spisuje protokół z rozmów kanoniczno-duszpasterskich przed zawarciem małżeństwa (3 miesiące przed ślubem).

Dokumenty potrzebne do spisania protokołu

 • aktualny odpis metryki chrztu narzeczonego i narzeczonej (do małżeństwa);
 • świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma adnotacji na metryce chrztu);
 • świadectwo ukończenia nauk przedślubnych;
 • dyplom lub świadectwo ukończenia katechizacji w szkole średniej;
 • dowody osobiste;
 • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego o zdolności prawnej do zawarcia związku lub odpis zawartego już związku cywilnego (są ważne 3 miesiące);
 • dane personalne świadków ślubu (imię i nazwisko, adres i zawód).

Licencja

Następnie proboszcz, który spisywał protokół, wystawia licencję zaadresowaną na proboszcza parafii w Kamieńczyku;

 • 3 tygodnie przed ślubem należy dowiedzieć się w klasztorze, który z kapłanów będzie błogosławił związek;
 • 2 tygodnie przed zawarciem związku, narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej w Kamieńczyku w godzinach urzędowania, z dokumentami (licencja wystawiona przez proboszcza własnej parafii, dokumenty z USC, nazwiska świadków, imię i nazwisko kapłana, który będzie błogosławił związek);
 • ks. proboszcz parafii w Kamieńczyku wystawia pisemną i imienną delegację;
 • dwa dni przed terminem zawarcia związku, narzeczeni spotykają się z księdzem odpowiedzialnym za śluby w celu przekazania dokumentów i omówienia przebiegu ceremonii ślubu;
 • narzeczeni kontaktują się z siostrą organistką, jeśliby ktoś z ich strony miał posługiwać muzycznie i śpiewem w czasie obrzędu ślubu (psalm, pieśni, gra na jakimś instrumencie);
 • przed uroczystością ślubną (ok. 20 min.) narzeczeni zgłaszają się, wraz ze świadkami, do księdza odpowiedzialnego za śluby w celu złożenia podpisów (świadkowie muszą mieć obowiązkowo dowody osobiste), zaświadczeń o odbyciu spowiedzi przedślubnych oraz dostarczenia obrączek.

Uwaga!

Jeśli obydwoje narzeczonych należy do Kościoła Rzymsko-Katolickiego, mogą prosić o spisanie protokołu w Kamieńczyku. Należy wtedy dostarczyć do parafii w Kamieńczyku wymienione w p. 2 dokumenty oraz:
– pozwolenie proboszcza własnej parafii na spisanie protokołu w Kamieńczyku;
– zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego;
Do kancelarii w Kamieńczyku para zgłasza się ok. dwa miesiące przed planowanym terminem ślubu.

Telefony kontaktowe:

 • Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto: tel. 29-741-17-87
 • Odpowiedzialny za śluby – o. Wojciech lub o. Ireneusz: tel. 29-741-18-88;
 • Zakrystianka – s. Damiana: 29-741-17-87 (do godz. 20.00)
 • Organistka – s. Noemi: 29-741-17-87;
 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kamieńczyku: Email:parkamienczyk@gmail.com
 • ks. Proboszcz: tel. 29-741-17-93
 • ks. Wikariusz: tel. 29-741-18-25

Inne informacje

Dekoracja Kościoła

 • Tydzień przed ślubem narzeczeni omówią i ustalą z siostrą zakrystianką ubranie ołtarza w kwiaty i przygotowanie kaplicy;

Fotografowanie

 • Prosimy o to, aby nie wykonywać zdjęć w czasie czytań liturgicznych oraz homilii.
 • Fotografów prosimy o skonsultowanie się w zakrystii, przed rozpoczęciem liturgii,
  z odprawiającym ją kapłanem.

Wyjście Nowożeńców z kościoła

Dawnym zwyczajem Nowożeńcy przyjmują życzenia i gratulacje z okazji ślubu na drodze przed kaplicą po zejściu ze schodów a nie przed wejściem do kościoła, gdyż to utrudnia innym wiernym wejście do Świątyni.

Ofiara

Składana ofiara jest przeznaczona na utrzymanie Sanktuarium i Klasztoru. Pragniemy, aby Wasz dar nie był poczytywany jako zapłata za pracę, byłoby to niezrozumieniem sensu