Informacje dla rodziców dotyczące Chrztu św.

Potrzebne dokumenty:

–   pisemne zezwolenie księdza proboszcza parafii zamieszkania na Chrzest w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto

–   Rodzice chrzestni przedstawiają zaświadczenia od swoich księży proboszczów, że mogą piastować godność chrzestnych, czyli że są praktykującymi katolikami

–   Akt urodzenia dziecka – wyciąg z Urzędu Stanu Cywilnego (najlepiej ksero-kopia)

Rezerwacja terminu:

Termin Chrztu ustalany jest osobiście lub telefonicznie z siostrą zakrystianką (tel. 29 741 17 87)

 

Złożenie dokumentów:

Dokumenty należy złożyć wcześniej u księdza proboszcz w parafii Kamieńczyk wraz z danymi rodziców i chrzestnych (imię i nazwisko, wiek i stałe zameldowanie).