Kalendarium historyczne

1928 – zakup majątku Zenówka przez bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Loretanek, oraz urzędowa zmiana nazwy miejscowości na Loretto, nawiązującej do Loreto, włoskiego Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej; urządzenie kaplicy ze stałą obecnością Najświętszego Sakramentu; sprowadzenie figury Matki Bożej Niepokalanej i umieszczenie jej w grocie z polnych kamieni,

1930 – wyznaczenie terenu pod cmentarz sióstr,

1932 – przeniesienie kaplicy do budynku z czerwonej cegły, która zaczęła przyciągać pierwszych pielgrzymów z okolicznych wsi proszących Maryję o Jej wstawiennictwo; wyhaftowanie pierwszego wizerunku Matki Bożej Loretańskiej dla loretańskiej kaplicy domowej przez loretankę, siostrę Agnieszkę Cesarską; przeniesienie ciała księdza Ignacego Kłopotowskiego z warszawskich Powązek do mauzoleum na cmentarzu,

1939 – siostry opuszczają na krótko Loretto z powodu wybuchu II Wojny Światowej oraz nadciągającego frontu i szukają schronienia w Korytnicy Węgrowskiej,

1939-45 – w Loretto mieści się w konspiracyjny szpital polowy Armii Krajowej,

1950 – władze komunistyczne ogłosiły ustawę o przejęciu dóbr „martwej ręki” i cała posiadłość przeszła we władanie Gromadzkiej Rady Narodowej, która zmieniła ją w gospodarstwo rolne, siostrom pozostawiono tylko 2 budynki mieszkalne i trochę ziemi,

1952 – rozpoczyna się budowa większej kaplicy,

1953 – wstrzymanie budowy kaplicy przez władze komunistyczne,

1956 – udzielenie pozwolenia na budowę klasztoru z kaplicą dla sióstr,

1960 – odprawienie pierwszej Mszy św.

1962 – przeniesienie nowicjatu do Loretto,

1966 – ofiarowanie figury Matki Bożej Loretańskiej przez arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego i poświęcenie jej,

1971 – zakończenie budowy i elewacji zewnętrznej kaplicy, na froncie której umieszczono grafikę Matki Boskiej Loretańskiej z napisem „Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i Matce Bożej Loretańskiej 1971”

1981 – sprowadzenie z Włoch figury Pani Loretańskiej ufundowanej przez Teresę i Józefa Pawliczków z Freiburga i nadanie kaplicy tytułu Matki Bożej Loretańskiej

1984 – ukończenie wykończenia wewnętrznego kaplicy i poświęcenie jej przez biskupa Jerzego Modzelewskiego,

w Roku Maryjnym 1986/87 – nadanie kaplicy rangi Sanktuarium Maryjnego przez Prymasa Polski Józefa Glempa , ustalenie odpustu w drugą niedzielę września w bliskości święta Narodzenia NMP,

1989 – zwrot części ziem Loretto , odebranych wcześniej przez władze komunistyczne

1994 – otworzenie domu opieki „Dzieło Miłości im. ks. Ignacego Kłopotowskiego” w Loretto

1999 – wydanie dekretu ustanawiającego Sanktuarium ku czci Matki Bożej Loretańskiej przez biskupa Kazimierza Romaniuka,

2000 – ekshumacja doczesnych szczątek księdza Ignacego Kłopotowskiego i umieszczenie ich w sarkofagu znajdującego się po prawej stronie ołtarza w Sanktuarium; powstanie leśnych dróżek różańcowych ,

2004 – przedłużenie dróżek różańcowych o tajemnicę światła,

2005 – Beatyfikacja bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego w Warszawie,

2005/06 – rozbudowa placu dla pielgrzymów przed świątynią

2008 – koronacja figury Matki Bożej Loretańskiej na prawie diecezjalnym, dekret wydał abp Sławoj Leszka Głódź

– kaplica Narodzenia Pańskiego,

– poświęcenie figury bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego na terenie Loretto,

2009 – przekazanie odznaki generała Andersza przez generał Błasika i prezydenta Kaczorowskiego na uroczystościach odpustowych,

2013 – peregrynacja figury MB Loretańskiej w Roku Wiary w diecezji warszawsko-praskiej,

2013 – rozpoczęcie budowy nowej świątyni ku czci MB Loretańskiej w Roku Wiary,

2018 – poświęcenie nowej świątyni i pierwsza Msza Święta pod przewodnictwem ks. Biskupa Romualda Kamińskiego podczas dorocznego odpustu we wrześniu.