Wspólnota

Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej

S. Rafaela Dobrut

PRZEŁOŻONA DOMU ZAKONNEGO

tel. 29/741 17 87 (37)