POLSKIE LORETTO

Święty Dom w Loreto

„Święty Dom w Loreto jest  „ikoną”, która wyobraża nie abstrakcyjną prawdę, ale wydarzenie, misterium: wcielenie Słowa. Po przekroczeniu progu umiłowanej kapliczki  zawsze z głębokim wzruszeniem czytamy słowa umieszczone nad ołtarzem: Hic verbum caro factum est – Tu Słowo stało się ciałem.

 

Wcielenie Słowa, gdy przywołujemy je pamięcią w tych czcigodnych murach, natychmiast odzyskuje swoje pierwotne znaczenie biblijne: nie jest to abstrakcyjna doktryna dotycząca jedności Boga i człowieka, ale raczej zdarzenie, które nastąpiło w określonym momencie i określonym punkcie w przestrzeni, jak to wspaniale ujmują słowa Apostoła: „Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty” (Ga 4,4). Maryja jest Niewiastą i – jeśli można tak powiedzieć – przestrzenią fizyczną i duchową, w której dokonało się wcielenie. I także Dom, w którym żyła, stanowi plastyczne przywołanie tej konkretności”.  św. Jan Paweł II 15 sierpnia 1993 rok w Loreto włoskim.

POLSKIE LORETTO

Polskie Loretto

Duchowo odnosi się do słynnego sanktuarium Świętego Domku Matki Bożej w Loreto nad morzem Adriatyckim. Polskie Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej to Loretto pisane prze dwa „t”.

Usytuowana wśród lasów nad rzeką Liwiec, przy szlaku komunikacyjnym między Wyszkowem a Łochowem, miejscowość ta należy do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej.  Na jej terenie znajduje się klasztor sióstr, dom opieki dla ludzi starszych zwany Charytatywnym Dziełem Miłości bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego, dom rekolekcyjny Domus Sancta i wypoczynkowy Zgromadzenia, cmentarz sióstr loretanek oraz kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Loretańskiej, którą w Roku Maryjnym 1986/1987 Prymas Polski, kard. Józef Glemp, podniósł do rangi sanktuarium. Od dnia beatyfikacji odbiera tu także cześć błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski, którego relikwie spoczywają w pobliżu  ołtarza. Dzięki hojności firmy Ebejot została wzniesiona w Loretto w latach 2014 – 2018 nowa świątynia, która ma służyć pielgrzymom.

Początki Loretto

Polskie Loretto istnieje od 1928 roku, kiedy to ks. Ignacy Kłopotowski zakupił majątek “Zenówka” wielkości 120 ha nadając mu nową urzędową nazwę “Loretto”. Wtedy też sprowadził tu siostry założonego przez siebie w 1920 roku Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej.

 

 

Od tego momentu, stopniowo zaczął promieniować z niego kult Matki Bożej Loretańskiej. Od samego początku miejsce służyło ubogim dzieciom i staruszkom sprowadzanym do Loretto przez warszawskiego proboszcza i oddawanym pod opiekę jego duchowych córek, sióstr loretanek.

 

 

“Loretto jest tam, gdzie są siostry loretanki.”

bł. ks. Ignacy Kłopotowski