Miejsca modlitwy

Święty Bernard napisał, że Maryja jest “królewską drogą”, po której Bóg przychodzi do nas i po której my możemy iść do Niego. W tym świętym miejscu bardziej niż gdzie indziej można wyciszyć się, wejść w zdumienie i uwielbiać wielkie rzeczy, które Pan Bóg czyni dla każdego z nas. Dlatego z wiarą i ufnością przedstawmy Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej nasze dziękczynne prośby oraz nasze zaufanie, że będziemy wysłuchani.

Kaplica p.w. Matki Bożej Loretańskiej

Historia powstania kaplicy w Loretto sięga zaledwie drugiej połowy XX wieku. Po licznych perypetiach i utrudnieniach ze strony władz, kaplica stanęła wreszcie w stanie surowym w roku 1959. Już 19 marca 1960 roku została odprawiona pierwsza Msza św. Wykańczanie budowy i prace elewacyjne trwały prawie 11 lat. Symbolicznym zakończeniem budowy było umieszczenie na froncie kaplicy grafiki przedstawiającej Matkę Bożą Loretańską z napisem : „Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i Matce Bożej Loretańskiej 1971”. Ostateczny wystrój wewnętrzny nadał kaplicy artysta plastyk Jerzy Machaj. Kaplica została poświęcona 19 lutego 1984 roku przez biskupa Jerzego Modzelewskiego. W Roku Maryjnym 1986/87 Prymas Polski kardynał Józef Glemp nadał kaplicy rangę Sanktuarium Maryjnego, a biskup Kazimierz Romaniuk wydał w 1999 roku dekret ustanawiający Sanktuarium ku czci Matki Boskiej Loretańskiej.

Leśna Droga Krzyżowa

Wśród leśnej ciszy wije się skromna i subtelnie wtopiona w krajobraz Droga Krzyżowa. Prowadzi ona aż do cmentarza sióstr loretanek. To przede wszystkich miejsce modlitwy pielgrzymów odwiedzających Sanktuarium w grupach. Pozostałych odwiedzających zapraszamy do przebycia Drogi Krzyżowej w wyznaczonych terminach lub prosimy kierować indywidualne zapytanie do sióstr.

Leśne Ścieżki Różańcowe

Między drzewami sosen, w bliskości z wolna płynącej rzeki Liwiec,  w miejscu gdzie stała pierwsza kaplica, w której Mszę św. odprawiał fundator Loretto ks. Ignacy Kłopotowski, usytuowane są Ścieżki Różańcowe. To szczególne miejsce modlitwy różańcowej dla wszystkich odwiedzających Sanktuarium.

Kaplica p.w. Narodzenia Pańskiego

Kaplica znajduje się przy Nowicjacie, zwana jest potocznie “Betlejemką”.  W kaplicy oprócz Mszy św. odbywają się również spotkania rekolekcyjne i katechetyczne.