Modlitwy do Matki Bożej Loretańskiej

Anioł Pański

Jest to modlitwa najściślej związana z Maryją,Matką Jezusa; pochodzi od samego Pana Boga i jest odmawiana na całym świecie.

 

Litania Loretańska

Wyraz „litania” pochodzi od greckiego czasownika „litaneo” – pokornie prosić, błagać. Litania jest więc łańcuchem wezwań modlitewnych. Początki litanii do Matki Bożej sięgają XII w. Znane były różne jej wersje. Najbardziej popularną była litania loretańska, która powstała w Loreto we Włoszech, a którą rozpowszechnili pielgrzymi przybywający z różnych stron Europy. Papież Sykstus V zatwierdził ją w roku 1587.

 

MODLITWA PRZY NAWIEDZENIU SANKTUARIUM

Z pokorą i dziecięcą ufnością przychodzę tutaj, by Cię pozdrowić, o Maryjo. Jak niegdyś Anioł Boży i ja Ciebie pozdrawiam: „Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą”. Pan uczynił Tobie wielkie rzeczy i przyjął ciało z Twego przeczystego łona. Ty dałaś światu Zbawiciela i stałaś się Współodkupicielką rodzaju ludzkiego.

Pozdrawiam Cię, Maryjo, i proszę, niech przez Twoje wstawiennictwo przynajmniej cząstka tych łask zstąpi na mnie, na moją rodzinę, byśmy w naszym życiu zawsze kroczyli drogą zbawienia. Amen.

POD TWOJĄ OBRONĘ

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

 

POŚWIĘCENIE SIĘ ŚWIĘTEJ RODZINIE

Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich, z głębokim nabożeństwem poświęcamy się Tobie.

Oddajemy się pod Twoją opiekę, prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi kochali się wzajemnie.

Przedstawiamy ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.

Prosimy Cię za małżonków oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające się im urodzić dziecko.

Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość, i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa.

Za ludzi starszych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca.

Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty, by nie pozostawali w samotności, lecz zawsze doznawali życzliwej opieki.

Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm.

Święta Rodzino z Nazaretu, która z loretańskiego sanktuarium rozszerzasz blaski miłości, broń naszych rodzin i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.

 

MODLITWA MATKI OCZEKUJĄCEJ DZIECKA

Ojcze niebieski, w moim łonie poczęło się nowe życie. Z serca przepełnionego radością dziękuję Ci i proszę – strzeż tego delikatnego życia pełnego tajemnic. Pozwól mu ujrzeć światło słońca i doprowadź do łaski chrztu świętego. Dziewico Loretańska, Ty w swoim łonie nosiłaś Syna Bożego, który dla nas stał się Człowiekiem. Z ufnością oddaję Twojemu matczynemu sercu to nowe życie we mnie poczęte, które razem z Tobą niezmiernie kocham. Weź je w swoją opiekę. Amen.

MODLITWA RODZICÓW NOWO NARODZONEGO DZIECKA

Dziękujemy Ci, o Panie, za dar otrzymany i za radość, którą nam sprawiłeś. Z podziwem i niepokojem spoglądamy na to nowe życie, takie małe, tak delikatne, potrzebujące naszej miłości. Uświadamiamy sobie, że czynisz nas odpowiedzialnymi za nie. Prosimy Cię, Panie, dopomóż nam ukochać to dziecko taką miłością, która byłaby znakiem Twojej miłości. Dziewico Loretańska, przed Twoim ołtarzem w tym świętym miejscu ofiarujemy Ci to dziecko, a Ty weź je pod płaszcz swojej opieki. Amen.

MODLITWA PODRÓŻUJĄCYCH SAMOLOTAMI

Boże nasz i Panie, który wszystkim rządzisz, a niebiosa i ziemia głoszą Twoją chwałę. Ty pozwalasz człowiekowi wykonywać dzieła wielkie i wspaniałe. Prosimy Cię, wysłuchaj nasze prośby, które Tobie przez wstawiennictwo Matki Bożej Loretańskiej przedkładamy. Samoloty przemierzające przestworza, poprzez rozległe przestrzenie świata, głoszą chwałę Twojego Imienia, a ludziom ułatwiają ich pracowitą działalność. Niech piloci i technicy, i cała służba pomocnicza z Twoim błogosławieństwem roztropnie i mądrze wypełniają swoje obowiązki tak, by wszyscy, którzy odbywają podróże samolotami, szczęśliwie docierali do celu swojego przeznaczenia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA ZA CHORYCH

Matko dobroci i miłosierdzia, wstaw się za naszych chorych braci i siostry, którzy Tobie ufają. Powiedz Twojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi te słowa, które niegdyś wypowiedziała siostra Łazarza: „Oto ten, który Cię kocha, choruje”. O Maryjo, która z matczyną dobrocią spoglądasz na tych, których przygniata ból i cierpienie, wejrzyj na chorych, którzy razem z nami Cię proszą. Uproś im moc ducha i zdrowie ciała, by mogli Bożej miłości składać wdzięczne podziękowanie za odebrane łaski i wychwalać święte Imię Jego, a pod Twoją opieką mogli spełniać uczynki osobistego uświęcenia. Amen.

 

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ

Modlitwa na 9 kolejnych dni

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ

Maryjo, Dziewico Niepokalana, przyjmij od nas hołd czci i miłości.

Matko, która w swym łonie nosiłaś Zbawiciela świata, z ufnością oddajemy Tobie siebie samych i nasze rodziny.

Wstaw się u Boga za wszystkie rodziny chrześcijańskie, aby z Domku loretańskiego czerpały natchnienie do dobrego życia.

Niech dzieci od Jezusa uczą się posłuszeństwa i pracowitości.

Niech wszystkie kobiety od Ciebie biorą wzór pokornej służby i ofiary,

a od św. Józefa niech każdy mężczyzna uczy się wiary w Boga, wierności swojej rodzinie i uczciwości w życiu społecznym.

Uproś, Maryjo, byśmy żyjąc w łasce Bożej i kierując się zawsze przykazaniami miłości Boga i bliźniego, mogli znaleźć się wraz z Tobą w domu naszego Ojca w niebie. Amen.

RÓŻANIEC

Jest to modlitwa, która od wieków rozbrzmiewała w Kościele. Przy całej swej prostocie formy umożliwia nam modlitewne przeżycie największych tajemnic wiary. Na modlitwę różańcową składa się dwieście Zdrowaś Maryjo, podzielonych na dwadzieścia dziesiątków, z których każdemu odpowiada rozważanie jednej tajemnicy z życia Chrystusa i Maryi. Każdy dziesiątek poprzedza Modlitwa Pańska, a kończy Chwała Ojcu. Różaniec dzieli się na cztery części, poszczególne zaś części obejmują po pięć tajemnic.

 Przesuwając paciorki różańca i odmawiając Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, rozważamy razem z Maryją wydarzenia z Ewangelii, które Ona, jako Matka, rozważała w swoim sercu. W odmawianiu Różańca chodzi zwłaszcza o to, byśmy przesiąkli duchem Chrystusa i Maryi, to znaczy ofiarną i wierną miłością do Boga, która polega na doskonałym pełnieniu Jego woli. Sposób odmawiania Różańca powinien być silnie związany z życiem praktycznym. Powinniśmy nie tylko rozważać postawę Jezusa i Maryi, ale naśladować Ich w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.

 Wiele razy w historii modlitwa różańcowa odmawiana z wiarą zaważyła na losach narodów. W życiu ludzi zmagających się z grzechem, trudnościami i nałogami Różaniec jest jakby liną ratunkową. Jest to modlitwa, która przemienia świat, zwłaszcza gdy jest odmawiana wspólnie. W Polsce od dawna istnieje zwyczaj wspólnego odmawiania Różańca w domach rodzinnych. Nasze rodziny, Ojczyzna i świat walczą teraz z przytłaczającymi siłami zła. Dziś potrzebujemy pomocy Maryi bardziej niż kiedykolwiek. Różaniec „trzeba zaliczyć do najwspanialszych i najskuteczniejszych wspólnych modlitw, do zanoszenia których zachęca się rodzinę chrześcijańską” – napisał Ojciec Święty Jan Paweł II w adhortacji „Familiaris consortio”. Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski szczególnie ukochał Różaniec i wszystkich zachęcał do odmawiania tej modlitwy.