Naukowa z okazji 10. Rocznicy Beatyfikacji bł. ks. Kłopotowskiego - KUL