Naukowa z okazji 10. Rocznicy Beatyfikacji bł. ks. Kłopotowskiego – KUL

Klopotowski_plakat_19_06_15