Nowicjat

Sanktuarium w Loretto jest miejscem, gdzie znajduje się dom nowicjatu Zgromadzenia Sióstr Loretanek. Szczególne miejsce formowania serc i umysłów młodych sióstr chcących poświęcić się zupełnie Bogu przez złożenie ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, w duchu Reguły św. Benedykta i Założyciela Zgromadzenia bł. Ignacego Kłopotowskiego.

Loretto mieszcząc w sobie duchowe dziedzictwo Domu Zwiastowania z Nazaretu, miejsca, gdzie dokonała się Tajemnica Wcielenia, ciesząc się szczególnym wstawiennictwem bł. Ignacego, którego szczątki tu spoczywają, dopomaga w kształtowaniu nowego pokolenia sióstr loretanek. W ciszy, na modlitwie i w pewnym odosobnieniu od świata zewnętrznego siostry pogłębiają swoją osobistą więź z Chrystusem, która jest fundamentem każdego powołania.