Odpust 8 września 2019 RELACJA

Tegorocznemu spotkaniu modlitewnemu towarzyszyły słowa: “Z Maryja oczekujemy na Ducha Pocieszyciela.” Temu zagadnieniu poświęcił swoją konferencje dr Wincenty Łaszewski. W duchu modlitewnym i maryjnym przebiegał występ muzyczny p. Marcina Gajdy z Zespołem. Na początku modlitewnego oczekiwania, Rodzina Loretańska poprowadziła modlitwę uwielbienia z Maryją.
Kulminacyjnym punktem przeżyć była Eucharystia. Dzwon, który wybił godzinę 13.00 „poruszył procesję”, która wyruszyła z zakrystii nowego kościoła do ołtarza polowego przed Sanktuarium. W asyście sztandarów Totus Tuus, służby liturgicznej, sióstr oraz licznie przybyłych kapłanów (około 40), przyniesiono „odpustową” figurę Matki Bożej, która tymczasowo ma swoje miejsce w bocznej kaplicy nowego kościoła. Mszy Świętej przewodniczył ks. bp Romuald Kamiński.
Również w tym roku, pielgrzymi mogli szukać niespodzianek w konkursie fantowym, a jedna z pań, mieszkanka Wyszkowa, wylosowała główną nagrodę w tym konkursie, czyli figurę Matki Bożej Loretańskiej, którą będzie mogła zatrzymać do następnego Odpustu. W 20. roku istnienia Rodziny Loretańskiej, jej działalność ukazała w krótkim referacie s. Alojza Hornowska, animatorka Rodziny Loretańskiej. Gościem specjalnym byli także misjonarze z Tanzanii: s. Amelia Jakubik CSL, o. Janusz Machota, przełożony prowincjalny Stowarzyszenia Misji Afrykańskich w Tanzanii oraz p. Bożenka wolontariuszka misyjna SMA. Po raz 4. już czekaliśmy na pielgrzymów z Drohiczyna i okolic. Uzbierała się grupa ponad 100 osób, a wśród nich 2 siostry loretanki, które wiernie szły całą pielgrzymkę. Po drodze dołączały także inne siostry w poszczególne dni jej trwania. W sumie w pielgrzymce wzięło udział ok. 10 sióstr loretanek.

Kulminacyjnym punktem przeżyć była Eucharystia. Dzwon, który wybił godzinę 13.00 „poruszył procesję”, która wyruszyła z zakrystii nowego kościoła do ołtarza polowego przed Sanktuarium. W asyście sztandarów Totus Tuus, służby liturgicznej, sióstr oraz licznie przybyłych kapłanów (około 40), przyniesiono „odpustową” figurę Matki Bożej, która tymczasowo ma swoje miejsce w bocznej kaplicy nowego kościoła.

Mszy Świętej przewodniczył ks. bp Romuald Kamiński. „Bóg lubuje się w tym, co jest małe i pokorne” usłyszeliśmy w pierwszych słowach jego homilii. „Co dziś Matka chce nam powiedzieć? Przypomina nam, że fundamentem jest wiara. (…) Maryja okazała wiarę bez uszczerbku. Ona trwała na modlitwie”. Ks. Biskup wyjaśniał dalej: „Modlitwa dobrze zrozumiana i przyjęta, to jest ta potrzeba przebywania w obecności Boga. (…) Tu chodzi o to, aby wszystko cokolwiek jest treścią naszego dnia było spowite obecnością Bożą. (…) Nie ma jakiegoś działania, które byłoby poza obliczem Bożym. (…) Maryja uczy nas tego. (…) Maryja uczy nas troski o zbawienie bliźniego. To jest główna troska Matki Najświętszej. Maryja ma ten sam cel, co Jej Syn: prowadzić nas drogami zbawienia”. Ks. Biskup zauważył także problemy z uczęszczaniem dzieci i młodzieży na katechizację: „wielość zajęć powoduje, że rodzice zwalniają dzieci z katechezy, później dochodzą ograniczenia ilości godzin lekcyjnych lub spychanie katechezy na bardzo wczesną lub późną porę”. Ostrzegł, że „jeśli tego problemu nie uporządkujemy, to on będzie zbierał swoje żniwo”. W ostatniej części homilii, kaznodzieja nawiązał do Kany Galilejskiej: „Maryja widzi wszystkie kłopoty ludzkie, a jest ich nie mało. (…) Już nam dokucza fakt, że jesteśmy bardzo podzieleni w każdej społeczności. Za budowę jedności, każdy z nas jest odpowiedzialny. Drugi problem to dysfunkcja rodziny”. Dlatego zauważył, że pierwszorzędną sprawą, którą trzeba teraz wykonać, to pochylenie się nad rodziną.

Eucharystia skończyła się kilka minut przed godz. 15.00. Dlatego wkrótce po niej rozpoczęła się Koronka do Bożego Miłosierdzia z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Koronkę poprowadziły Siostry Samarytanki z Niegowa, które jak wielu pątników tego dnia, przybyły pieszo do Loretto. Wkrótce po zakończeniu Koronki, pielgrzymi zaczęli opuszczać Loretto. Kolejna Msza święta o godz. 16.00 została już odprawiona w kościele. Kolejny odpust loretański za rok, 13 września, już w roku obchodów 100-lecie Zgromadzenia, o czym także zostali poinformowani zebrani pielgrzymi.

0:00 / 0:00
Homilia ks. Bp Romualda Kamińskiego
0:00 / 0:00
Konferencja dr Wincentego Łaszewskiego
0:00 / 0:00
Występ słowno-muzyczny Marcina Gajdy z Zespołem

Do Loretto przybyło około 10 tysięcy piegrzymów