Odpusty

Aby dobrze zrozumieć naukę Kościoła o odpustach, trzeba dotknąć tajemnicy grzechu. Każdy grzech , zarówno ciężki, jak i lekki, ściąga na nas winę i karę. Dlatego nawrócenie to nie tylko przebaczenie grzechów ze strony Boga i pojednanie się z Bogiem i Kościołem, ale naprawienie przez skruszonego penitenta wyrządzonego złą. Pojednanie dokonuje się w sakramencie pokuty, w którym zostaje złagodzona wina. Pozostaje jednak jeszcze kara za popełnione zło, która grzesznik musi ponieść, aby dostąpić pełnego oczyszczenia i uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba. Kara ta może być odpokutowana przez dobrowolne uczynki pokutne, modlitwy, czyny miłosierdzia i cierpliwe znoszenie chorób czy nieszczęść. Kościół przychodzi z pomocą pokutującym grzesznikom udzielając odpustów. Wierny, który spełnił określone warunki, otrzymuje odpust za pośrednictwem Kościoła, który rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienia. Są dwa rodzaje odpustów :

 •  odpust zupełny, który uwalnia od wszelkich kar doczesnych i można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia,
 •  odpust cząstkowy, który jest darowaniem tylko części kary doczesnej i można go uzyskać kilka razy dziennie.

 

Kodeks Prawa Kanonicznego wymienia predyspozycje konieczne, by uzyskać odpust. Może zostać nim obdarowana osoba:

 • ochrzczona,
 • będąca w stanie łaski uświęcającej,
 • nieekskomunikowana,
 • mająca intencję uzyskania odpustu,
 • która wypełni we właściwy sposób nakazane czynności.

 

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

 • Wykluczenie do wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego.
 • Spowiedź sakramentalna lub stan łaski uświęcającej.
 • Godnie przyjęta Komunia św.
 • Modlitwa w intencjach Ojca Świętego, które leżą mu na sercu.
 • Wykonanie dzieła obdarzonego odpustem, przepisanego przez Kościół.

Za wykonanie czynności odpustowej w niepełnym wymiarze lub w inne dni uzyskujemy odpust cząstkowy.

Odpust w dniu 10 grudnia

Odpust w Sanktuarium w Loretto dniu 10 grudnia w święto Najświętszej Maryi Panny  Loretańskiej

Odpust w pierwszą niedzielę po 8 września

Odpust w Sanktuarium w Loretto w pierwszą niedzielę po 8 września święcie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Jubileuszowy Rok Miłosierdzia

13 grudnia 2015 r. – 13 grudnia 2016 r.