Patronka lotników

Jan Paweł II w czasie swej wizyty w loretańskim sanktuarium we Włoszech 8 września 1979 r. powiedział:

“Samoloty przemierzające przestworza poprzez rozległe przestrzenie świata głoszą chwałę Twojego Imienia, a ludziom ułatwiają ich pracowitą działalność. Niech piloci i technicy oraz cała służba pomocnicza z Twoim błogosławieństwem roztropnie i mądrze wypełniają swoje obowiązki, tak by wszyscy, którzy odbywają podróże samolotami, szczęśliwie docierali do celu swego przeznaczenia”.

Dnia 13 września 2009 r. w Loretto odbyło się uroczyste nabożeństwo w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w którym wzięli udział Dowódca Sił Powietrznych, gen. broni pil. Andrzej BŁASIK oraz Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, gen. bryg. pil. Włodzimierz USAREK.

Matka Boża Loretańska jest patronką lotników, stąd też nikogo nie dziwił widok oficerów, w tym gen. dywizji pil. Mieczysława WALENTOWICZA. Dowódca Sił Powietrznych, na ręce Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Loretanek, matki Zofii Chomiuk CSL – złożył Matce Bożej wotum wdzięczności za bezpieczne loty w czasie II wojny światowej gen. pil. Tadeusza ANDERSZA oraz przekazał lotnicze insygnia gen. ANDERSZA Zakonowi Sióstr Loretanek.

W kaplicy w Loretto umieszczono pamiątkową tablicę oraz odznakę gen. Tadeusza Andersza.