Pielgrzymka Różańcowa 2022

„Wielbi dusza moja Pana” – chcemy śpiewać razem z Maryją po XIII Pielgrzymce Czytelników Różańca i Rodziny Loretańskiej. Dziękujemy Bogu za ten czas wspólnej modlitwy i za Wasze tak liczne przybycie.

Modliliśmy się o pokój na świecie zwłaszcza na Ukrainie, ale też jak zauważył ks. Paweł Siedlanowski, który przewodniczył Eucharystii, ogarnialiśmy modlitwą każde ludzkie serce. Różaniec ma wielką siłę, by nieść przebaczenie tam, gdzie ludzie doświadczają krzywd i przemocy – co podkreślał z kolei ks. Łukasz Wiśniewski MIC, który wygłosił konferencję formacyjną pt. „Różaniec modlitwą o pokój”. Dziękujemy także za Wasz entuzjastyczny udział we wspólnej zabawie w czasie koncertu kapeli folkowej „Góralska Hora”. Wierzymy, że Maryja „Wszechmoc błagająca” wstawia się za nami w budowaniu świata pokoju. Jesteśmy jedną wielką rodziną różańcową.

Relacja foto