Polskie Loretto

Święty Dom w Loreto

„Święty Dom w Loreto jest  „ikoną”, która wyobraża nie abstrakcyjną prawdę, ale wydarzenie, misterium: wcielenie Słowa. Po przekroczeniu progu umiłowanej kapliczki  zawsze z głębokim wzruszeniem czytamy słowa umieszczone nad ołtarzem: Hic verbum caro factum est – Tu Słowo stało się ciałem.

Wcielenie Słowa, gdy przywołujemy je pamięcią w tych czcigodnych murach, natychmiast odzyskuje swoje pierwotne znaczenie biblijne: nie jest to abstrakcyjna doktryna dotycząca jedności Boga i człowieka, ale raczej zdarzenie, które nastąpiło w określonym momencie i określonym punkcie w przestrzeni, jak to wspaniale ujmują słowa Apostoła: „Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty” (Ga 4,4). Maryja jest Niewiastą i – jeśli można tak powiedzieć – przestrzenią fizyczną i duchową, w której dokonało się wcielenie. I także Dom, w którym żyła, stanowi plastyczne przywołanie tej konkretności”.  św. Jan Paweł II 15 sierpnia 1993 rok w Loreto włoskim.

POLSKIE LORETTO

Duchowo odnosi się do słynnego sanktuarium Świętego Domku Matki Bożej w Loreto nad morzem Adriatyckim. Polskie Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej to Loretto pisane prze dwa „t”.

Usytuowana wśród lasów nad rzeką Liwiec, przy szlaku komunikacyjnym między Wyszkowem a Łochowem, miejscowość ta należy do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej.  Na jej terenie znajduje się klasztor sióstr, dom opieki dla ludzi starszych zwany Charytatywnym Dziełem Miłości bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego, dom rekolekcyjny Domus Sancta i wypoczynkowy Zgromadzenia, cmentarz sióstr loretanek oraz kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Loretańskiej. Od dnia beatyfikacji, 9 czerwca 2005 roku, odbiera tu także cześć błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski, którego relikwie spoczywają w pobliżu  ołtarza.

Historia powstania kaplicy w Loretto sięga drugiej połowy XX wieku. Po licznych perypetiach i utrudnieniach ze strony władz, kaplica stanęła wreszcie w stanie surowym w roku 1959. Już 19 marca 1960 roku została odprawiona pierwsza Msza św. Wykańczanie budowy i prace elewacyjne trwały prawie 11 lat. Symbolicznym zakończeniem budowy było umieszczenie na froncie kaplicy grafiki przedstawiającej Matkę Bożą Loretańską z napisem : „Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i Matce Bożej Loretańskiej 1971”. Ostateczny wystrój wewnętrzny nadał kaplicy artysta plastyk Jerzy Machaj. Kaplica została poświęcona 19 lutego 1984 roku przez biskupa Jerzego Modzelewskiego. W Roku Maryjnym 1986/87 Prymas Polski kardynał Józef Glemp nadał kaplicy rangę sanktuarium maryjnego, a biskup Kazimierz Romaniuk wydał w 1999 roku dekret ustanawiający sanktuarium ku czci Matki Boskiej Loretańskiej.

Dzięki hojności firmy Ebejot została wzniesiona w Loretto w latach 2014 – 2018 nowa świątynia, która ma służyć pielgrzymom.

 
1928

zakup majątku Zenówka przez bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Loretanek, oraz urzędowa zmiana nazwy miejscowości na Loretto, nawiązującej do Loreto, włoskiego Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej; urządzenie kaplicy ze stałą obecnością Najświętszego Sakramentu; sprowadzenie figury Matki Bożej Niepokalanej i umieszczenie jej w grocie z polnych kamieni,

1930

wyznaczenie terenu pod cmentarz sióstr

1932

przeniesienie kaplicy do budynku z czerwonej cegły, która zaczęła przyciągać pierwszych pielgrzymów z okolicznych wsi proszących Maryję o Jej wstawiennictwo; wyhaftowanie pierwszego wizerunku Matki Bożej Loretańskiej dla loretańskiej kaplicy domowej przez loretankę, siostrę Agnieszkę Cesarską; przeniesienie ciała księdza Ignacego Kłopotowskiego z warszawskich Powązek do mauzoleum na cmentarzu

1939

siostry opuszczają na krótko Loretto z powodu wybuchu II Wojny Światowej oraz nadciągającego frontu i szukają schronienia w Korytnicy Węgrowskiej

1939-45

 w Loretto mieści się w konspiracyjny szpital polowy Armii Krajowej

1950

 władze komunistyczne ogłosiły ustawę o przejęciu dóbr „martwej ręki” i cała posiadłość przeszła we władanie Gromadzkiej Rady Narodowej, która zmieniła ją w gospodarstwo rolne, siostrom pozostawiono tylko 2 budynki mieszkalne i trochę ziemi

1952

rozpoczyna się budowa większej kaplicy

1953

wstrzymanie budowy kaplicy przez władze komunistyczne

1956

 udzielenie pozwolenia na budowę klasztoru z kaplicą dla sióstr

1960

odprawienie pierwszej Mszy św

1962

przeniesienie nowicjatu do Loretto

1966

ofiarowanie figury Matki Bożej Loretańskiej przez arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego i poświęcenie jej

1971

zakończenie budowy i elewacji zewnętrznej kaplicy, na froncie której umieszczono grafikę Matki Boskiej Loretańskiej z napisem „Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i Matce Bożej Loretańskiej 1971

1981

 sprowadzenie z Włoch figury Pani Loretańskiej ufundowanej przez Teresę i Józefa Pawliczków z Freiburga i nadanie kaplicy tytułu Matki Bożej Loretańskiej

1984

ukończenie wykończenia wewnętrznego kaplicy i poświęcenie jej przez biskupa Jerzego Modzelewskiego

1986/87

 nadanie kaplicy rangi Sanktuarium Maryjnego przez Prymasa Polski Józefa Glempa , ustalenie odpustu w drugą niedzielę września w bliskości święta Narodzenia NMP

1989

zwrot części ziem Loretto , odebranych wcześniej przez władze komunistyczne

1994

otworzenie domu opieki „Dzieło Miłości im. ks. Ignacego Kłopotowskiego” w Loretto

1999

wydanie dekretu ustanawiającego Sanktuarium ku czci Matki Bożej Loretańskiej przez biskupa Kazimierza Romaniuka,

2000

ekshumacja doczesnych szczątek księdza Ignacego Kłopotowskiego i umieszczenie ich w sarkofagu znajdującego się po prawej stronie ołtarza w Sanktuarium; powstanie leśnych dróżek różańcowych 

2004

przedłużenie dróżek różańcowych o tajemnicę światła

2005

Beatyfikacja bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego w Warszawie

2005/6

rozbudowa placu dla pielgrzymów przed świątynią

2008

koronacja figury Matki Bożej Loretańskiej na prawie diecezjalnym, dekret wydał abp Sławoj Leszka Głódź

– kaplica Narodzenia Pańskiego,

– poświęcenie figury bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego na terenie Loretto

2009

przekazanie odznaki generała Andersza przez generał Błasika i prezydenta Kaczorowskiego na uroczystościach odpustowych

2013

peregrynacja figury MB Loretańskiej w Roku Wiary w diecezji warszawsko-praskiej,

2013

rozpoczęcie budowy nowej świątyni ku czci MB Loretańskiej w Roku Wiary

2018

poświęcenie nowej świątyni i pierwsza Msza Święta pod przewodnictwem ks. Biskupa Romualda Kamińskiego podczas dorocznego odpustu we wrześniu.

Polskie Loretto istnieje od 1928 roku, kiedy to ks. Ignacy Kłopotowski zakupił majątek “Zenówka” wielkości 120 ha nadając mu nową urzędową nazwę “Loretto”. Wtedy też sprowadził tu siostry założonego przez siebie w 1920 roku Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej.

Od tego momentu, stopniowo zaczął promieniować z niego kult Matki Bożej Loretańskiej. Od samego początku miejsce służyło ubogim dzieciom i staruszkom sprowadzanym do Loretto przez warszawskiego proboszcza i oddawanym pod opiekę jego duchowych córek, sióstr loretanek.

“Loretto jest tam, gdzie są siostry loretanki.”

bł. ks. Ignacy Kłopotowski

NEWSLETTER

BĄDZ NA BIEŻĄCO