Rekolekcje dla kapłanów

Loretto zaprasza kapłanów na rekolekcje u boku Matki Bożej  Loretańskiej i przy wstawiennictwie bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego, patrona tego miejsca i  gorliwego kapłana.

“Jak w porządku natury człowiek rodzi się z człowieka, tak też w porządku łaski ludzie mają się odradzać za pośrednictwem ludzi; ojcami zaś ludzkości tak odrodzonej z Ducha Świętego są właśnie kapłani jako szafarze tajemnic Boskich, jako ministrowie Chrystusa. To jest pierwszorzędna racja bytu stanu duchownego”.   bł. ks. Ignacy Kłopotowski

Prowadzenie: ks. mirosław tosza

KOŚCIÓŁ NA PERYFERIACH – w drodze ze światłem czy po światło. 10 lat temu papież Franciszek wezwał Kościół do otwarcia drzwi i wyjścia na peryferia. Czy mamy tam pójść zanieść światło tym, którzy żyją w mroku biedy samotności i niewiary, czy może raczej światło, które w nas przygasło tam odnaleźć.

Termin
20 – 23  listopada 2023

Rozpoczęcie rekolekcji 20 listopada (poniedziałek) godz. 17.00 Nieszporami

Zakończenie rekolekcji 23 listopada (czwartek) godz. 12.00 Eucharystią i obiadem

Zgłoszenia

e-mail: centrum@loretto.pl

tel.: 510 099 949

KOSZT: OFIARA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA REKOLEKCJE DLA KAPŁANÓW