Rekolekcje dla kobiet 22-24 październik 2021

22 – 24 października 2021 Rekolekcje dla kobiet

Kobieta. Kruchość i siła

Rekolekcje dla kobiet

Rekolekcje prowadzi Beata Humięcka i siostry loretanki

Zapisy i informacja: e-mail: rekolekcje@loretto.pl  tel.: 511 219 439, 29/741 17 87