Rekolekcje dla małżeństw 15-17 marca 2024

W dniach 15-17 marca 2024  ks. Łukasz Gomółka przeprowadził w Loretto rekolekcje dla małżeństw. Tematem wiodącym było: Moc sakramentu małżeństwa, zaś myśl przewijająca się: Tylko mnie kochaj. W rekolekcjach uczestniczyły 22 pary małżeńskie czyli 44 osoby z różnych części Polski i z różnym stażem małżeńskim. Dopełnieniem konferencji były dialogi małżeńskie jak też jeden raz praca w grupach. Ks. Łukasz po mistrzowsku sięgnął do tekstów Pisma świętego obrazujących miłość Boga do człowieka, które jednocześnie są podstawą miłości małżeńskiej. Wyakcentował miłość miłosierną, przebaczającą, która ma być codziennym chlebem małżonków. Wzruszające było świadectwo Moniki i Krzysztofa, ich wkład, a szczególnie Moniki w ratowanie sakramentalnego małżeństwa, przebaczająca miłość, by nieść uzdrowienie współmałżonkowi. Małżonkowie podczas weekendu wiele czasu spędzili na modlitwie. Już pierwszego dnia uczestniczyli w Eucharystii, której przewodniczył bp Romuald Kamiński, w poświęceniu Drogi Krzyżowej w nowym kościele w Loretto oraz w Nabożeństwie Drogi Krzyżowej. W ostatnim dniu wszystkie pary odnowiły przyrzeczenia małżeńskie. Dla wszystkich był to czas odnowy, pogłębienia rozumienia sakramentu małżeńska, wzrostu w wierze i miłości. Uczestnicy rekolekcji dali jednocześnie piękne świadectwo zatroskania o swoją świętość, o świętość polskich rodzin i wiarę w narodzie.

             s. M. Klara Bielecka CSL