Rekolekcje dla mężczyzn 17-19 listopada 2023

17-19 listopada 2023 Rekolekcje dla mężczyzn

mężczyzna. siła i wrażliwość

Zakończyły się w Loretto kolejne rekolekcje – tym razem uczestniczyło w nich 35 mężczyzn, w większości ludzi młodych. Ich przyjazd był z własnego wyboru lub byli zachęceni, przynagleni przez rodziny i kolegów. Większość z nich po raz pierwszy uczestniczyła w rekolekcjach poza swoją parafią. Ucieszyli się wzajemnie swoją obecnością, wspólnym zainteresowaniem, aby lepiej spełniać rolę męża i ojca. Byli też kawalerowie, którzy poszukują swego miejsca w Kościele i społeczeństwie. Godna podziwu i zachwytu była ich modlitwa, uczestnictwo w Eucharystii, adoracja Najświętszego Sakramentu czy też ubogacające dzielenie się w grupach doświadczeniem i problemami. Przemyślane konferencje ks. Stanisława Gancarka zapewne długo będą pracować w ich umysłach i sercach, jak to sami wyrazili. Pozytywny odbiór, poczucie, że nie jestem sam w drodze do pogłębiania relacji z Bogiem i zatroskania o relacje w rodzinie – to pierwsze owoce rekolekcji. Boga najłatwiej można usłyszeć wychodząc na pustynię, wyjeżdżając na rekolekcje. Odkryli, gdzie leży siła mężczyzny, ich wielkie zadania w rodzinie, uczyli się wprowadzania Bożej miłości w najbliższe i dalsze środowisko. Wyjechali z Loretto pełni wdzięczności: za usłyszane słowo, organizację i smaczne posiłki. Upomnieli się o kolejne rekolekcje dla mężczyzn w roku 2024.

  1. M. Klara Bielecka CSL