Rekolekcje dla kapłanów

Loretto zaprasza kapłanów na rekolekcje u boku Matki Bożej  Loretańskiej i przy wstawiennictwie bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego, patrona tego miejsca i  gorliwego kapłana.

“Jak w porządku natury człowiek rodzi się z człowieka, tak też w porządku łaski ludzie mają się odradzać za pośrednictwem ludzi; ojcami zaś ludzkości tak odrodzonej z Ducha Świętego są właśnie kapłani jako szafarze tajemnic Boskich, jako ministrowie Chrystusa. To jest pierwszorzędna racja bytu stanu duchownego”.   bł. ks. Ignacy Kłopotowski

PROWADZENIE: KS. MIROSŁAW TOSZA

KOŚCIÓŁ NA PERYFERIACH – w drodze ze światłem czy po światło. 10 lat temu papież Franciszek wezwał Kościół do otwarcia drzwi i wyjścia na peryferia. Czy mamy tam pójść zanieść światło tym, którzy żyją w mroku biedy samotności i niewiary, czy może raczej światło, które w nas przygasło tam odnaleźć.

TERMIN
20 – 23  LISTOPADA 2023
 

Rozpoczęcie rekolekcji 20 listopada (poniedziałek) godz. 17.00 Nieszporami

Zakończenie rekolekcji 23 listopada (czwartek) godz. 12.00 Eucharystią i obiadem

Zgłoszenia

e-mail: centrum@loretto.pl

tel.: 510 099 949

KOSZT: OFIARA

Zakończyły się w Loretto rekolekcje dla Kapłanów, które przeprowadził ks. Mirosław Tosza z diecezji sosnowieckiej, duszpasterz bezdomnych. Uczestniczyło w nich 27 kapłanów z różnych diecezji Polski, najwięcej z diecezji warszawsko-praskiej. Temat rekolekcji: KOŚCIÓŁ NA PERYFERIACH – w drodze ze światłem czy po światło. 10 lat temu papież Franciszek wezwał Kościół do otwarcia drzwi i wyjścia na peryferia. Kapłani usłyszeli wielokrotnie, w różny sposób podaną prawdę, że Chrystus utożsamiał się najbardziej z biednymi i potrzebującymi. Wiara mówi nam o każdorazowym przyjściu PANA podczas Eucharystii, ale karty Ewangelii wskazują na obecność Chrystusa w biednych, niezaradnych, cierpiących. Wzorem podejścia do ubogich dla prowadzącego jest św. Franciszek, św. brat Albert i tych świętych promował podczas konferencji. Nie zabrakło też duchowości św. Teresy od Dzieciatka Jezus i jej prostej drogi prowadzącej do Boga. Prawie wszyscy uczestnicy wykonali pamiątkową ikonę. Kolejne rekolekcje dla Kapłanów odbędą się w listopadzie 2024 roku.

– s. M. Klara Bielecka CSL

NEWSLETTER

BĄDZ NA BIEŻĄCO