Rekolekcje Małżeństwo drogą w głąb 1-3 grudnia 2023

1-3 grudnia 2023 Rekolekcje dla małżeństw

MAŁŻEŃSTWO DROGĄ W GŁĄB

1-3 grudnia 2023 w Loretto trwały rekolekcje dla małżeństw – „Małżeństwo – drogą w głąb”. Rekolekcje przeprowadził ks. Jakub Kozak – kapłan diecezji siedleckiej. Uczestniczyły w nich 42 osoby (21 par). Małżonkowie usłyszeli, że małżeństwo jest obrazem relacji Jezusa z Kościołem. Praca nad rozwojem właściwych relacji w małżeństwie jest zadaniem na całe życie. Nieuniknione są kryzysy, które mają się stać szansą na rozwój. Ważne jest mieć kontakt z samym sobą – wiedzieć co się ze mną dzieje i umieć to wyrazić słowami. Nie mniej istotne jest współodczuwanie – wchodzenie w przeżycia żony czy męża. Ciągłe poszerzanie świata odczuwania – wchodzenie w myślenie i odczuwanie współmałżonka. Nieustannie należy wychowywać serce i kontrolować uczucia, szanować inność drugiej osoby. Miłość ma być wyrażana pięcioma językami: afirmacja, dobrym czasem, prezentami, wyręczaniem w pracy oraz dotykiem. Współodczuwanie ma pociągać za sobą współrozumieniu i współdziałanie. W małżeństwie, w rodzinie Bóg ma być na pierwszym miejscu. Jeśli Boga nie będzie na pierwszym miejscu, to pierwsze miejsce będzie szybko zajęte przez inne wartości. Wszystko się posypie w przyszłości, jeśli Boga nie będzie na pierwszym miejscu. Na każdym etapie w małżeństwie należy zadbać o relacje, dzieci nie mogą przysłonić potrzeby wzajemnych miłości i troski o siebie. Negocjowanie w małżeństwie ma trwać przez całe życie.

Spędzenie weekendu razem, bez dzieci, pozwoliło małżonkom sięgnąć do początków zapoznania się, pierwszej miłości. Przeżycie to zostało pogłębione przez odnowienie przyrzeczeń ślubnych podczas niedzielnej Eucharystii. Uczestnicy okazali wiele wdzięczności Bogu, ks. Jakubowi i organizatorom za ten cenny dla nich czas. Odjechali do domów napełnieni radością, nadzieją, z wolą pogłębianie świętych relacji ze sobą i z Bogiem. Kolejne rekolekcje dla małżeństw w Loretto odbędą się w lutym i marcu 2024 roku.

M. Klara Bielecka CSL