Rekolekcje Nie lękaj się lęku 1-3 października 2021

1 – 3 października 2021 Rekolekcje Nie lękaj się lęku

rekolekcje dla wrażliwych, zatroskanych i niepewnych

    Zapraszamy na weekendowe rekolekcje osoby świeckie, konsekrowane i kapłanów.

Czym właściwie jest pewność siebie? Czy jedynym sposobem na przetrwanie w codzienności jest mentalność wojownika? W czym ulokować serce, aby doświadczyć wewnętrznej stabilności? Czy wrażliwość to słabość? Czy lęku trzeba się pozbywać za wszelką cenę?

Rekolekcje były okazją do poszukiwania odpowiedzi i inspiracji w oparciu o Słowo Boże, dzieła świętych, nauczanie Kościoła oraz naukowe teksty z zakresu teologii i psychologii.

Rekolekcje prowadził ks. Michał Pierzchała