Rekolekcje o akceptacji 26-28 stycznia 2024

26-28 stycznia 2024 Rekolekcje o akceptacji AKCEPTACJA SIEBIE, TRUDNYCH DOŚWIADCZEŃ I CIERPIENIA W ŚWIETLE SŁOWA BOŻEGO I ŻYCIA MARYI

 

W dniach 26-28 stycznia 2024 w Loretto ks. Stanisław Gancarek przeprowadził rekolekcje na temat: Akceptacja siebie, wszystkich doświadczeń i cierpienia w świetle słowa Bożego i życia Maryi. Uczestniczyło w nich 58 osób, większość z Mazowsza. W piątek była wspólna Msza święta dla uczestników rekolekcji i skautów. Podane treści w konferencjach, a przemodlone podczas Eucharystii i Adoracji, trafiały do uczestników i zaczęły już wydawać owoce. Uczestnicy rekolekcji przekonali się, że Bóg przychodzi do człowieka w różnych wydarzeniach, również w tych trudnych i bolesnych. Przyjąć wszystko, co nas spotyka, to największa mądrość i otwarcie się na Bożą łaskę, która zawsze idzie za przyjętym wydarzeniem. Nasze dobro – to wyłącznie szukanie woli Bożej. Życie według własnej woli jest ryzykowne, ściąga cierpienie. Samowola zawsze ściąga cierpienie. Cierpimy, bo żyjemy jak uważamy, czyli wg dzisiejszej filozofii życia, stąd tyle cierpienia. Przyjąć wszystko co nas spotyka, czyli zaakceptować. Koronę chwały w niebie otrzyma od Boga ten, kto będzie robił to co  Bóg chce i jak Bóg chce. Największe cierpienie na ziemi jest lżejsze od czyśćca i trwa krótko wobec wieczności.

Kolejnym tematem była wiara i przebaczenie. Człowiek jest kowalem własnego losu. Nie ma wpływu na to co go spotyka, ale ma wpływ na to, co z tym zrobi. Przebaczyć, to zamknąć historię i do niej nie wracać. Nie powracać do skrzywdzeń! Sprawdzianem przebaczenia jest stosunek do danej osoby. Wiele miejsca Rekolekcjonista poświęcił ludzkim relacjom. Dzisiaj mamy zanik relacji ja – ty (podmiotowej), a dominuje relacja przedmiotowa – załatwianie spraw, zdobywanie wiedzy, poznawanie świata. Pycha i pokora – to kolejne zagadnienia omawiane na rekolekcjach. Pokora jest fundamentem ludzkiego życia. Człowiek bez pokory, to jak dom bez fundamentu. Pycha jest matką wszystkich ludzkich grzechów, każdy upadek wywodzi się z pychy. Pycha zsuwa Boga z tronu, a na nim umieszcza człowieka – samego siebie. Głupota idzie w parze z pychą. Nasze upadki, jeśli prowadzą do skruchy, mogą pomóc odkryć Boga, jego Miłość i Wszechmoc. Cała nadzieja i pokój człowieka zawiera się w Miłującym nas i Wszechmocnym Bogu. Dla Boga każda osoba jest jedyna, za którą oddał życie na krzyżu.

Uczestnicy rekolekcji odjechali do domów pełni wdzięczności, pokoju i optymistycznego spojrzenie na życie.