RODZINA LORETAŃSKA

Msze święte w Loretto w intencji Rodziny Loretańskiej

Zgromadzenie Sióstr Loretanek wspiera modlitwą Współpracowników Matki Bożej Loretańskiej, dając im udział w owocach swoich wspólnych modlitw oraz poprzez ofiarę Mszy świętej sprawowanej w intencjach całej Rodziny Loretańskiej i poszczególnych jej Członków. W Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto sprawowana jest Msza święta o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla żyjących oraz o zbawienie wieczne dla zmarłych Członków. Z tytułu wymienionych Mszy świętych nie składamy żadnych ofiar pieniężnych.

Czuwania nocne

Czuwania nocne Rodziny Loretańskiej to propozycja dla każdego, kto pragnie spędzić czas na nocnej modlitwie i adoracji Chrystusa Eucharystycznego w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej przy sarkofagu bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego.

Są one także czasem wspólnego spotkania przy stole, rozmowy, dzielenia się i budowania wspólnoty. Dają okazję do wysłuchania konferencji formacyjnej i uważniejszego wsłuchiwania się w Słowo Boże.

Czuwania rozpoczynają się o godzinie 19.00, a kończą o godzinie 24.00.

19.00 Zawiązanie wspólnoty – spotkanie w salce

20.00 Rozpoczęcie czuwania, konferencja formacyjna, rozważanie Słowa Bożego

Podczas  adoracji możliwość spowiedzi świętej

23.00 Eucharystia

24.00  Zakończenie

Podczas każdego czuwania o godz. 23.00 jest sprawowana Eucharystia w intencjach członków Rodziny Loretańskiej. Zachęcamy do jak najliczniejszego udziału w nocnym czuwaniu w Loretto.

Spotkania są prowadzone przez s. Alojzę – Animatorkę Rodziny Loretańskiej (tel. 29 741 17 87)

Msze święte

MSZE ŚW. W INTENCJACH CZŁONKÓW RODZINY LORETAŃSKIEJ W 2023 ROKU W PONIŻSZE NIEDZIELE O GODZ. 10.00 W LORETTO

15 stycznia, 19 lutego, 19 marca, 16 kwietnia, 21 maja, 18 czerwca, 16 lipca, 20 sierpnia, 17 września, 15 października, 19 listopada, 17 grudnia.

SPOTKANIA OPŁATKOWE 2023

15 stycznia – Loretto po Mszy św. o godz. 10.00

21 stycznia – Warszawa-Bródno – Msza św. w Domu Sióstr Loretanek przy ul. Ogińskiego 7a o godz. 14.30, a po niej spotkanie

22 stycznia – Msza św. przy Kaplicy Kurialnej przy Katedrze św. Floriana, Warszawa-Praga, o godz. 14,30, a po niej spotkanie w Domu Generalnym, ul ks. I. Kłopotowskiego 18

Co to jest Rodzina Matki Bożej Loretańskiej?

Rodzina Loretańska to wspólnota osób związanych duchowo z Matką Bożą poprzez świadome powierzenia Jej swego życia oraz związanych ze Zgromadzeniem Sióstr Loretanek poprzez czerpanie z duchowych darów i modlitw Zgromadzenia.

Kiedy powstała Rodzina Matki Bożej Loretańskiej?

Rodzina Loretańska powstała w 1999 r. Myśl zrodziła się w rocznicę śmierci – dziś już błogosławionego ks. Ignacego Kłopotowskiego – 7 września tegoż roku.

Kto może należeć do Rodziny Loretańskiej?

Do Rodziny Loretańskiej może należeć każdy, kto chce być pomocnikiem Matki Bożej Loretańskiej i czuje się do tego powołany.

Co jest istotą Rodziny Loretańskiej?

Istotą Rodziny Loretańskiej jest świadoma współpraca z Matką Bożą Loretańską polegająca na składaniu ofiar duchowych.

 

Co może być tą ofiarą duchową?

Ofiarą duchową jest:

 • Modlitwa;
 • przystępowanie do sakramentów świętych;
 • znoszenie cierpień fizycznych i przykrości moralnych;
 • spełnianie obowiązków w duchu wiary;
 • podejmowanie uczynków miłosierdzia;
 • walka ze swoimi wadami i pokusami;
 • dobrowolne drobne wyrzeczenia i umartwienia.

Czy jest jakiś określony dla wszystkich sposób i rodzaje podejmowanych ofiar duchowych?

Tyle jest sposobów, ile ludzi należących do Rodziny Loretańskiej. Każdy na miarę swoich możliwości angażuje się w to dzieło. Można powiedzieć, że sposób włączenia się w Rodzinę Loretańską i trwanie w niej jest pewnym wskaźnikiem Bożej miłości, działania łaski w człowieku oraz odpowiedzi, jaką on daje, współpracując z Matką Najświętszą.

Czy członkowie Rodziny Loretańskiej mogą przyjąć na siebie stałe zobowiązanie składania jakiejś duchowej ofiary?

Oczywiście, że mogą, jeśli chcą i czują wewnętrzne przynaglenie łaski. Są zachęcani do codziennego aktu oddania Matce Bożej Loretańskiej. Mogą również podjąć inną codzienną modlitwę, np.: Różaniec, Litanię loretańską, modlitwę Anioł Pański. Zapewne ci, którzy do wyproszenia łask najbardziej się przyczynią, będą z nich również najobficiej korzystać. Matka Boża będzie miała ich w swojej szczególnej opiece, dając im wyjątkowe prawo do Swojego Serca.

 

Jakie kręgi ludzi korzystają z łask, które wypraszają członkowie Rodziny Loretańskiej?

Członkowie Rodziny Loretańskiej, oddając wszystko Maryi, zdają się całkowicie na Nią, ufają Jej. Ona wie najlepiej komu przyjść z pomocą. Powierzają Jej:

 • pielgrzymów przybywających do sanktuarium w Loretto;
 • Zgromadzenie Sióstr Loretanek i wszystkie dzieła, które prowadzą;
 • diecezję warszawsko-praską, na terenie której znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej;
 • Kościół w Polsce i całą umiłowaną naszą Ojczyznę;
 • cały Kościół powszechny z Ojcem Świętym na czele;
 • całą ludzkość, tak bardzo spragnioną miłości, sprawiedliwości i pokoju.

Jak to się dzieje, że w coraz bardziej zlaicyzowanym świecie Maryja znajduje sobie pomocników, których włącza w tak wielkie dzieła?

Człowiek, który doświadczył Bożej miłości i Serca kochającej Matki Maryi, staje się małym apostołem i prawdziwym świadkiem w swoim otoczeniu.

 

Co robi Zgromadzenie Sióstr Loretanek dla członków Rodziny Loretańskiej?

Siostry loretanki wspierają współpracowników Matki Bożej, dając im udział w owocach swoich wspólnych modlitw oraz ofiarę Mszy świętej sprawowanej co miesiąc (każda trzecia niedziela) w intencji całej Rodziny Loretańskiej i poszczególnych jej członków (o Boże błogosławieństwo dla żyjących i zbawienie wieczne dla zmarłych). Serdecznie zapraszamy na te Msze święte.

 

Co miesiąc w Loretto organizowane są nocne czuwania oraz rekolekcje. Czuwania są jednym ze sposobów korzystania z łask szczególnie związanych z rodzinnym domem Jezusa Chrystusa i Najświętszą Rodziną z Nazaretu. Znakiem zewnętrznym jest ukoronowana 10 lat temu figura Matki Bożej Loretańskiej.

 

Święta Rodzina nie żyła dla siebie, lecz dla Chrystusa, Ten zaś dla Boga i zbawienia całej ludzkości. Jest więc dla wiernych doskonałym wzorem miłości, poświęcenia i ofiary.

NEWSLETTER

BĄDZ NA BIEŻĄCO