Sakramenty w Sanktuarium

Tak jak w Sanktuarium Loretańskim we Włoszech, tak również tutaj w tym “małym” Loretto wiele osób przeżyło swoje  “zwiastowanie” , a więc objawienie Bożego planu ich życia, a niektórzy z nich naśladując Maryję wypowiedzieli swoje “niech się stanie” lub swoje ostateczne “oto jestem” skierowane do Boga. Zatem Sanktuarium Loretańskie jest miejscem szczególnie sprzyjającym przyjmowaniu łaski, pomnażaniu jej i odnajdywaniu poprzez Sakramenty, a zwłaszcza Sakrament Pokuty.

Sakrament Małżeństwa

Informacje dla narzeczonych

Przygotowanie
 • prosimy ustalić przynajmniej trzy miesiące wcześniej datę ślubu w Sanktuarium;
 • dwa miesiące przed ślubem należy potwierdzić termin uroczystości (można telefonicznie);
 • proboszcz parafii narzeczonej lub narzeczonego spisuje protokół z rozmów kanoniczno-duszpasterskich przed zawarciem małżeństwa (3 miesiące przed ślubem).
Dokumenty potrzebne do spisania protokołu
 • aktualny odpis metryki chrztu narzeczonego i narzeczonej (do małżeństwa);
 • świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma adnotacji na metryce chrztu);
 • świadectwo ukończenia nauk przedślubnych;
 • dyplom lub świadectwo ukończenia katechizacji w szkole średniej;
 • dowody osobiste;
 • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego o zdolności prawnej do zawarcia związku lub odpis zawartego już związku cywilnego (są ważne 3 miesiące);
 • dane personalne świadków ślubu (imię i nazwisko, adres i zawód).
Licencja

Następnie proboszcz, który spisywał protokół, wystawia licencję zaadresowaną na proboszcza parafii w Kamieńczyku;

 • 3 tygodnie przed ślubem należy dowiedzieć się w klasztorze, który z kapłanów będzie błogosławił związek;
 • 2 tygodnie przed zawarciem związku, narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej w Kamieńczyku w godzinach urzędowania, z dokumentami (licencja wystawiona przez proboszcza własnej parafii, dokumenty z USC, nazwiska świadków, imię i nazwisko kapłana, który będzie błogosławił związek);
 • ks. proboszcz parafii w Kamieńczyku wystawia pisemną i imienną delegację;
 • dwa dni przed terminem zawarcia związku, narzeczeni spotykają się z księdzem odpowiedzialnym za śluby w celu przekazania dokumentów i omówienia przebiegu ceremonii ślubu;
 • narzeczeni kontaktują się z siostrą organistką, jeśliby ktoś z ich strony miał posługiwać muzycznie i śpiewem w czasie obrzędu ślubu (psalm, pieśni, gra na jakimś instrumencie);
 • przed uroczystością ślubną (ok. 20 min.) narzeczeni zgłaszają się, wraz ze świadkami, do księdza odpowiedzialnego za śluby w celu złożenia podpisów (świadkowie muszą mieć obowiązkowo dowody osobiste), zaświadczeń o odbyciu spowiedzi przedślubnych oraz dostarczenia obrączek.

Uwaga!

Jeśli obydwoje narzeczonych należy do Kościoła Rzymsko-Katolickiego, mogą prosić o spisanie protokołu w Kamieńczyku. Należy wtedy dostarczyć do parafii w Kamieńczyku wymienione w p. 2 dokumenty oraz:
– pozwolenie proboszcza własnej parafii na spisanie protokołu w Kamieńczyku;
– zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego;
Do kancelarii w Kamieńczyku para zgłasza się ok. dwa miesiące przed planowanym terminem ślubu.

Telefony kontaktowe:
 • Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto: tel. 29-741-17-87
 • Odpowiedzialny za śluby – o. Ireneusz: tel. 29-741-18-88;
 • Zakrystianka – s. Urszula: 29-741-17-87
 • Organistka – s. Noemi: 29-741-17-87;
 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kamieńczyku: Email:parkamienczyk@gmail.com
 • ks. Proboszcz: tel. 29-741-17-93
 • ks. Wikariusz: tel. 29-741-18-25

Chrzest św.

Informacje dla rodziców

Potrzebne dokumenty:

–   pisemne zezwolenie księdza proboszcza parafii zamieszkania na Chrzest w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto

–   Rodzice chrzestni przedstawiają zaświadczenia od swoich księży proboszczów, że mogą piastować godność chrzestnych, czyli że są praktykującymi katolikami

–   Akt urodzenia dziecka – wyciąg z Urzędu Stanu Cywilnego (najlepiej ksero-kopia.

Rezerwacja terminu:

Termin Chrztu ustalany jest osobiście lub telefonicznie z siostrą zakrystianką (tel. 29 741 17 87)

Złożenie dokumentów:

Dokumenty należy złożyć wcześniej u księdza proboszcz w parafii Kamieńczyk wraz z danymi rodziców i chrzestnych (imię i nazwisko, wiek i stałe zameldowanie).

Sakrament Pokuty i Pojednania

jest sprawowany w niedzielę i w uroczystości na pół godziny przed Mszą św., lub w innym czasie po wcześniejszym umówieniu się przy furcie klasztornej czy też bezpośrednio u duszpasterzy.

Informacja o odpustach

Aby dobrze zrozumieć naukę Kościoła o odpustach, trzeba dotknąć tajemnicy grzechu. Każdy grzech , zarówno ciężki, jak i lekki, ściąga na nas winę i karę. Dlatego nawrócenie to nie tylko przebaczenie grzechów ze strony Boga i pojednanie się z Bogiem i Kościołem, ale naprawienie przez skruszonego penitenta wyrządzonego złą. Pojednanie dokonuje się w sakramencie pokuty, w którym zostaje złagodzona wina. Pozostaje jednak jeszcze kara za popełnione zło, która grzesznik musi ponieść, aby dostąpić pełnego oczyszczenia i uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba. Kara ta może być odpokutowana przez dobrowolne uczynki pokutne, modlitwy, czyny miłosierdzia i cierpliwe znoszenie chorób czy nieszczęść. Kościół przychodzi z pomocą pokutującym grzesznikom udzielając odpustów. Wierny, który spełnił określone warunki, otrzymuje odpust za pośrednictwem Kościoła, który rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienia. Są dwa rodzaje odpustów :

 •  odpust zupełny, który uwalnia od wszelkich kar doczesnych i można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia,
 •  odpust cząstkowy, który jest darowaniem tylko części kary doczesnej i można go uzyskać kilka razy dziennie.

Kodeks Prawa Kanonicznego wymienia predyspozycje konieczne, by uzyskać odpust. Może zostać nim obdarowana osoba:

 • ochrzczona,
 • będąca w stanie łaski uświęcającej,
 • nieekskomunikowana,
 • mająca intencję uzyskania odpustu,
 • która wypełni we właściwy sposób nakazane czynności.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

 • Wykluczenie do wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego.
 • Spowiedź sakramentalna lub stan łaski uświęcającej.
 • Godnie przyjęta Komunia św.
 • Modlitwa w intencjach Ojca Świętego, które leżą mu na sercu.
 • Wykonanie dzieła obdarzonego odpustem, przepisanego przez Kościół.

Za wykonanie czynności odpustowej w niepełnym wymiarze lub w inne dni uzyskujemy odpust cząstkowy.