Spotkania

Msze święte w Loretto w intencji Rodziny Loretańskiej

Zgromadzenie Sióstr Loretanek wspiera modlitwą Współpracowników Matki Bożej Loretańskiej, dając im udział w owocach swoich wspólnych modlitw oraz poprzez ofiarę Mszy świętej sprawowanej w intencjach całej Rodziny Loretańskiej i poszczególnych jej Członków. W Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto sprawowana jest Msza święta o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla żyjących oraz o zbawienie wieczne dla zmarłych Członków. Z tytułu wymienionych Mszy świętych nie składamy żadnych ofiar pieniężnych. W 2019 r. Msze święte w wyżej wymienionych intencjach odprawione będą o godz. 10.00 w następujące niedziele:

13 stycznia, 17 lutego, 17 marca, 21 kwietnia, 19 maja, 16 czerwca, 21 lipca, 18 sierpnia, 15 września, 20 października, 17 listopada, 15 grudnia.