Spotkania

Msze święte w Loretto w intencji Rodziny Loretańskiej

Zgromadzenie Sióstr Loretanek wspiera modlitwą Współpracowników Matki Bożej Loretańskiej, dając im udział w owocach swoich wspólnych modlitw oraz poprzez ofiarę Mszy świętej sprawowanej w intencjach całej Rodziny Loretańskiej i poszczególnych jej Członków. W Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto sprawowana jest Msza święta o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla żyjących oraz o zbawienie wieczne dla zmarłych Członków. Z tytułu wymienionych Mszy świętych nie składamy żadnych ofiar pieniężnych.

Msze św. w intencjach członków Rodziny Loretańskiej w 2023 roku w poniższe niedziele o godz. 10.00 w loretto

15 stycznia, 19 lutego, 19 marca, 16 kwietnia, 21 maja, 18 czerwca, 16 lipca, 20 sierpnia, 17 września, 15 października, 19 listopada, 17 grudnia.

 

Spotkania opłatkowe 2023

15 stycznia – Loretto po Mszy św. o godz. 10.00

21 stycznia – Warszawa-Bródno – Msza św. w Domu Sióstr Loretanek przy ul. Ogińskiego 7a o godz. 14.30, a po niej spotkanie

22 stycznia – Msza św. przy Kaplicy Kurialnej przy Katedrze św. Floriana, Warszawa-Praga, o godz. 14,30, a po niej spotkanie w Domu Generalnym, ul ks. I. Kłopotowskiego 18

 

13 maja 2023 (sobota) doroczna pielgrzymka Rodziny Loretańskiej i czytelników miesięcznika “Różaniec” do Loretto.

Program rozpocznie się o godz. 9.30

Msza św. godz. 12.00

Zakończenie godz. 15.00 Koronką do Miłosierdzia Bożego