Spotkania

Msze święte w Loretto w intencji Rodziny Loretańskiej

Zgromadzenie Sióstr Loretanek wspiera modlitwą Współpracowników Matki Bożej Loretańskiej, dając im udział w owocach swoich wspólnych modlitw oraz poprzez ofiarę Mszy świętej sprawowanej w intencjach całej Rodziny Loretańskiej i poszczególnych jej Członków. W Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto sprawowana jest Msza święta o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla żyjących oraz o zbawienie wieczne dla zmarłych Członków. Z tytułu wymienionych Mszy świętych nie składamy żadnych ofiar pieniężnych.