Wmurowanie kamienia węgielnego

Maryja Świątynią Boga w Trójcy Jedynego

W niedzielę 7 września 2015 r. Sanktuarium w Loretto przeżywało podwójną uroczystość. Tradycyjnie tego dnia miały miejsce uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Loretańskiej. Drugim ważnym wydarzeniem było wmurowanie kamienia węgielnego w budowaną nową świątynię ku czci Loretańskiej Pani. Całej uroczystości przewodniczył ks. abp Henryk Hoser SAC biskup warszawsko-praski. Przybyli kapłani wraz z siostrami loretankami, darczyńcami wnoszonego kościoła, jak również licznie przybyli pielgrzymi wspólnie modlili się w intencji dzieła budowy nowej świątyni.

W programie niedzielnej uroczystości była także wspólna modlitwa różańcowa, którą poprowadzili przedstawiciele kół różańcowych diecezji warszawsko-praskiej, konferencja formacyjna dla małżonków, koncert Marcina Stycznia, który w pięknej aranżacji muzycznej przybliżał m.in. słowa św. Jana Pawła II, występ p. Kamila Radzimowskiego na duduku – dętym instrumencie armeńskiego pochodzenia, a po Eucharystii modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, którą poprowadziły Siostry Matki Bożej Miłosierdzia. W loretańskich uroczystościach tradycyjnie towarzyszyła nam Orkiestra „Viktoria” wraz ze znakomitymi solistami dając oprawę muzyczną dla Liturgii Eucharystycznej i obrzędowi wmurowania kamienia węgielnego.

Ufamy, że zarówno pielgrzymi, jak i wszyscy uczestnicy uroczystości zostali umocnieni łaską Bożą płynącą przez orędownictwo Maryi. Wszystkim członkom Orkiestry, Solistom, jak również innym wspierającym nas osobom w organizacji tego dnia, niech Matka Boża Loretańska hojnie wynagrodzi. I już dziś zapraszamy na uroczystości za rok do Loretańskiego Sanktuarium.