Wspomnienie Matki Bożej Loretańskiej 11 grudnia 2023

10 grudnia przypada liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Loretańskiej. Kult Matki Bożej Loretańskiej sięga korzeniami swymi Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Od pierwszych wieków wielką czcią otaczany był Dom, w którym nastąpiło Zwiastowanie i w którym żyła Święta Rodzina. Pod koniec XIII w. Święty Dom został przeniesiony z Nazaretu do Włoch do Loreto, gdzie do dziś odbiera cześć. Pielgrzymują tam wierni różnych narodowości. Polacy pielgrzymujący do Loreto przeszczepili kult Matki Bożej Loretańskiej do Polski już w XV w., a nasilenie kultu nastąpiło w XVI i XVII w. Po roku 1680 były już grupowe pielgrzymki z Polski do Loreto. W Polsce również wybudowano wiele świątyń dedykowanych Matce Bożej Loretańskiej i replik Świętego Domu. Do dzisiaj zachowały się z tamtego okresu repliki Świętego Domu w Gołębiu, na warszawskiej Pradze, w Krakowie czy Piotrkowicach. Po kraju rozpowszechniano broszury informujące o Loreto i o nabożeństwie do Matki Bożej Loretańskiej. Niemal w każdym domu był obraz lub figura Matki Bożej Loretańskiej, wielką popularnością cieszyła się Litania Loretańska. Krzewicielami kultu Pani Loretańskiej w Polsce byli Bernardyni, którzy przybyli również do Warszawy. Ich staraniem oraz przy poparciu króla Władysława IV na Pradze przy Wiśle powstał duży klasztor bernardyński, kościół, a potem w 1642 r. Kaplica Loretańska, a w niej od 1645 r. replika Świętego Domu. Już wcześniej w 1640 r. sprowadzono z Włoch figurę Matki Bożej Loretańskiej, która znalazła swoje miejsce w replice Świętego Domu. Było to największe sanktuarium maryjne Warszawy, do którego ściągali liczni pielgrzymi. Ponad półtora wieku sanktuarium było miejsce modlitwy dla ogromnej liczby wiernych.

Kaplica Loretańska przetrwała rzeź Pragi w 1656 r., najazd rosyjskiego wojska z Suworowem w 1800 r., natomiast spustoszenie zrobił w 1811 r. najazd Napoleona. Zlecił on rozebranie klasztoru, kościoła nad Wisłą. Co prawda uratowana została replika Świętego Domu na Pradze, ale Bernardyni odchodząc z Pragi zabrali figurę Matki Bożej Loretańskiej słynącą łaskami i przenieśli na drugą stronę Wisły do kościoła św. Anny. W ołtarzu na Pradze stanęła historyczna figura Matki Bożej Kamionkowskiej.

Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski już w 1913 r. będąc wikarym u św. Anny modlił się przed cudowną figurą Matki Bożej Loretańskiej, a po objęciu parafii Matki Bożej Loretańskiej na warszawskiej Pradze dbał o piękno nabożeństw ku Jej czci. Dojrzewała w nim myśl o założeniu zgromadzenia. Dokonał tego 31 lipca 1920 r. dając początek Siostrom Loretankom. Za Patronkę nowemu zgromadzeniu dał Matkę Bożą Loretańską. W maju 1928 r. kupił dla Sióstr Loretanek nad rzeką Liwiec folwark, któremu nadał nazwę Loretto. Pragnął, aby na tym miejscu rozwinął się kult Matki Bożej. Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski, mistyk i apostoł, założyciel Sióstr Loretanek przyczynił się do rozwoju i utrwalenia kultu Matki Bożej Loretańskiej. Na mazowieckiej ziemi założył polskie Loretto – dla podkreślenia duchowego związku z międzynarodowym sanktuarium świętego Domu  w Loreto we Włoszech.

Ponieważ w tym roku 10 grudnia przypadła II niedziela Adwentu, Siostry Loretanki uczciły Matkę Bożą Loretańską w poniedziałek 11 grudnia. W Uroczystość Matki Bożej Niepokalanej 8 grudnia Loretto nawiedził nowy nuncjusz apostolski abp Antonio Guido Filipazzi. Modlił się razem z wiernymi w Sanktuarium w Godzinie Łaski, zwiedził tworzące się muzeum dzwonków. 11 grudnia o godz. 18.00 Eucharystię w Sanktuarium sprawował biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński w otoczeniu pięciu kapłanów. Sanktuarium wypełniły siostry loretanki i pielgrzymi. Biskup Romuald przypomniał historię kultu Matki Bożej Loretańskiej oraz rolę Maryi w życiu religijnym chrześcijan. W Zwiastowaniu objawiła się wielka miłość Boga do człowieka, wywyższenie godności człowieka, a Maryja jest wzorem współpracy z łaską i ludzkiej odpowiedzi na miłość Boga. Chrystus i Maryja pokazali, że władza ma być służbą i ma zawierać w sobie szacunek i delikatność. Duchowość maryjną nieustannie kształtował w sobie bł. ks. Ignacy Kłopotowski i uczył Polaków zawierzenia Jej swojego życia.

– s. M. Klara Bielecka