Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej

 • to instytut życia konsekrowanego założony w 1920 roku przez bł. Ks. Ignacego Kłopotowskiego oparty na regule św. Benedykta, skupiający obecnie 198 sióstr zakonnych na świecie, w 20 Domach Zakonnych (13 w Polsce i 7 za granicą) oddanych w służbie Bogu i Matki Bożej Loretańskiej;
 • to czynny zakon kobiet – sióstr apostołek pracy i modlitwy, prowadzących w 6 krajach (Polska, Włochy, Ukraina, Rumunia, Rosja, USA ) działalność wydawniczą , nauczania, wychowania oraz działalność charytatywno – opiekuńczą;
 • to działalność wydawnicza realizowana przez:
  1. cztery wydawnictwa i drukarnie: Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Polsce – Warszawa, Wydawnictwo Sióstr Loretanek we Włoszech – Pessano, Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Rumunii – Baia Mare, Wydawnictwo Sióstr Loretanek na Ukrainie – Bracław, www.wydawnictwo.loretanki.pl,
  2. trzy polskie katolickie miesięczniki sprofilowane na różne grupy czytelników: Różaniec www.rozaniec.eu (nakład 40 tys. egz), Anioł Stróż www.aniolstroz.com (nakład 11 tys. egz), Tak Rodzinie www.takrodzinie.pl (nakład 10 tys. egz),
  3. dwa studia do produkcji nagrań dźwiękowych i multimediów ,
  4. szereg księgarskich punktów sprzedaży, w tym sprzedaży internetowej www.sklep.loretanki.pl;
 • to działalność nauczania i wychowania prowadzona w postaci 2 przedszkoli niepublicznych (Polska, Włochy), katechezy szkolnej ( 39 szkół w Polsce) i przyparafialnej dla Polaków we wszystkich placówkach zagranicznych Zgromadzenia;
 • to działalność charytatywno-opiekuńcza prowadzona w postaci Domu Pomocy Społecznej dla kobiet w Loretto (60 miejsc), świetlicy Środowiskowej Dom Ojca Ignacego dla dzieci z Pragi Północ w Warszawie zagrożonych wykluczeniem społecznym, www.domojcaignacego.pl;
 • to inicjator wspólnoty świeckich rodzin katolickich, osób świeckich i duchownych działającej pod nazwą Rodzina Loretańska (3 tys. członków) oraz podmiot kościelny obsługujący organizacyjnie i merytorycznie Stowarzyszenie Żywego Różańca, największą grupy religijną w Polsce (1 110 tys. członków);
 • to kustosz Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej Diecezji Warszawsko-Praskiej w Loretto.

Więcej informacji o Zgromadzeniu znajdziesz na stronie loretanki.pl

Świetlica Środowiskowa Dzieło Ojca Ignacego

Świetlica środowiskowa „Dom Ojca Ignacego” powstała z inicjatywy Sióstr Loretanek, jako odpowiedź na naglące wezwanie Chrystusa: „Coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, Mnieście to uczynili” (Mt 25, 40). Do działania również zachęciły je słowa założyciela Zgromadzenia, błogosławionego ks. Ignacego Kłopotowskiego: „Siostry, obyście tylko chciały to zrobić, co Pan Bóg zamierza zrobić przez was dla biednych”.

Wydawnictwo Sióstr Loretanek

Wydawnictwo Sióstr Loretanek to jedno z nielicznych wydawnictw katolickich w Polsce, które poszczycić się może niemal 90-letnią tradycją. Powstało ono z inicjatywy bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Loretanek, który dostrzegał i niezwykle cenił ewangelizacyjną potęgę słowa drukowanego. Obecnie wydawnictwo publikuje kilkadziesiąt pozycji rocznie. Stara się przy tym łączyć doświadczenie i nowoczesne metody pracy drukarskiej.

Miesięcznik "Różaniec"

Miesięcznik “Różaniec” wydawany jest od października 1995 r. przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Warszawie Rembertowie. Jest kontynuacją miesięcznika “Kółko Różańcowe”, które od 1909 r. wydawał bł. ks. Ignacy Kłopotowski. Pismo jest określane jako jedyny w Polsce miesięcznik formacji różańcowej. Zajmuje znaczące miejsce wśród czasopism katolickich związanych z polską tradycją maryjną.